Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2022

MŠVVaŠ SR zverejnilo oznámenie k potvrdeniam o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa me...

Podpora samorehabilitácie po chorobe súvisiacej s COVID-19

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Príručka Regionálneho úradu WHO pre Európu obsahuje základné cvičenia a rady pre dospelých, ktorí mali vážne zdravotné problémy a boli prijatí do zdravotníckeho zariadenia s ochorením COVID-19.

Aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo Školský semafor. Manuál je aktualizovaný k 19. 1. 2022 z dôvodu vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 1/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Nádej „Strach robí z ľudí väzňov, nádej im dáva krídla.“ Z filmu Vykúpenie z väznice Shawshank V novom roku si želajme nádej. Nádej, že sa budeme môcť nadýchnuť čerstvého vzduchu. Nádej, že aj tí, ktorí držia kormidlo vo svojich rukách, nám budú p...

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 1. 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vydal rozhodnutie s účinnosťou od 19. januára 2022.

Novela zákona o školskej samospráve posilňuje postavenie Štátnej školskej inšpekcie ako kritického priateľa škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Zákonom č. 415/2021 Z. z. z 20. októbra 2021 sa v zákone č. 596/2003 Z. z. konkretizovala nová kompetencia Štátnej školskej inšpekcie. Novela zákona posúva školskú inšpekciu bližšie k filozofii kritického priateľa škôl, ktorý pomáha školám získava...

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií pre rok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2022 je nasledovná:

Základný dokument zmien v obsahu vzdelávania​

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21.sk

 Do pripomienkového konania pre odborníkov, učiteľov, rodičov a samotných žiakov vstupuje základný dokument podoby nového vzdelávania pre základné školy.

Medializácia prípadov násilia a druhotná viktimizácia

Kategória: Aktuality Autor/i: detstvobeznasilia.sk

Médiá disponujú obrovským potenciálom na to, aby scitlivovali verejnosť voči problematike násilia na deťoch a upozorňovali na nedostatky pri ochrane detí pred násilím. 

Vyberáme z archívu Didaktiky č. 5/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Boj proti šikane ako súčasť metodického riadenia školy Každý riaditeľ školy, školského zariadenia sa dostáva v rámci svojich riadiacich a rozhodovacích úloh do situácií, kedy sám nestačí na nejaký problém. Kvalitná činnosť poradných metodických or...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk