Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2015  

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2015

Harmonogram opravných termínov maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 22. 5. 2015 vydalo vyhlášku č. 113/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška  č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

Dotazník monitorovania využívania a vhodnosti učebníc v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav v rámci zisťovania stavu využívania učebníc so schvaľovacou doložkou od roku 2008 žiada o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zhodnotiť kvalitu „reformných“ učebníc a zistiť mieru ich používania. Dotazník je anonymný. Získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len na výskumné účely. 

Viac ako 4000 pomôcok pre malých školákov

Kategória: Aktuality

Metodicko-pedagogické centrum počas letných mesiacov zorganizovalo materiálnu charitatívnu zbierku Školská aktovka pre deti z viacpočetných rodín. Začiatok školského roka bude finančne menej náročný pre štrnásť rodín, ktoré v týchto dňoch dostávajú vyzbierané školské potreby. 

Žiaci dostanú od štátu príspevok 150 eur na lyžiarsky výcvik

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva bude poskytovať príspevok na lyžiarske výcviky, snowboardové výcviky a tiež na školy v prírode. Celkovo bude na tento účel vyhradených približne 20 miliónov eur ročne. Dôvodom podpory zo strany štátu je, že klesá počet detí, ktoré si môžu dovoliť lyžiarskom výcvik či školu v prírode.

Školy potrebujú rýchlejšie pripojenie na internet a bezpečnejšie spojenie s dátovým centrom

Kategória: Aktuality

Základné a stredné školy, ale aj materské školy by mali dostať takmer 10x rýchlejšie pripojenie na internet. Aj toto je v pláne v rámci nového projektu EDUNET, ktorý pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci neho by chcelo zabezpečiť školám virtuálnu privátnu sieť, cez ktorú by boli školy prepojené aj s dátovým centrom rezortu. Na takejto sieťovej architektúre fungujú napríklad banky, ktoré pracujú s citlivými údajmi.

Zmeny vo vyhláške o základnej škole

Kategória: Aktuality

Novela vyhlášky o základnej škole (vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky 224/2011 Z. z.) nadobúda účinnosť 1. septembra 2015. V zbierke zákonov vyšla pod číslom 203/2015 Z. z..

Komisionálky pre Slovákov žijúcich v zahraničí budú po novom

Kategória: Aktuality

Začiatok nového školského roka prinesie novinku v rozdielových skúškach. Po novom už rodičia a ich deti nebudú musieť cestovať zo zahraničia na každoročné komisionálne skúšky – bude stačiť ak ich žiak absolvuje po ukončení deviateho ročníka základnej školy. 

Rodina má na dieťa pri voľbe povolania najväčší vplyv

Kategória: Aktuality

Potvrdil to prieskum v rámci Národného projektu KomposyT, ktorý realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Až 63 % deviatakov v dotazníkoch potvrdilo, že najviac ich pri výbere strednej školy ovplyvňujú rodičia.

Požiadavky a očakávania OZ PŠaV na Slovensku v školskom roku 2015/2016

Kategória: Aktuality

Novelizovať:

  • Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch
  • Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
  • Zákon o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve

Na školách štartuje od septembra systém duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

Prepojenie škôl s firmami, kde sa žiaci začnú pripravovať na povolanie podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. To prináša so sebou systém duálneho vzdelávania, ktorý štartuje na stredných odborných školách od septembra. Žiakov tak čaká praktické vyučovanie v podniku, pričom teoretické vedomosti im poskytne škola. Podľa údajov ministerstva školstva k 14. augustu bolo do systému zapojených 97 zamestnávateľov a 278 žiakov. Konečné číslo však bude známe až po 31. auguste, dokedy môžu zamestnávatelia podpisovať zmluvy so žiakmi.

Slovenskí matematici priniesli z Chiang Mai medaily

Kategória: Aktuality

Dve strieborné a tri bronzové medaily – s takýmto úspechom sa vrátili slovenskí stredoškoláci z 56. ročníka Medzinárodnej matematickej olympiády (IMO) v thajskom meste Chiang Mai. V neoficiálnom hodnotení zúčastnených krajín sa Slovensko umiestnilo na 33. mieste spomedzi 104 krajín. Matematickej olympiády sa tento rok zúčastnil rekordný počet 577 študentov stredných škôl zo 104 krajín sveta. 

V školských jedálňach sa bude variť zdravšie

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva chce pritiahnuť do školských jedální viac žiakov stredných škôl. Do školských jedální preto posiela nové recepty. Novinkami budú napríklad zemiakovo-mrkvový krém, nápoj z červenej repy s višňami či rakytníková limonáda, ryba s bylinkovou kôrou, tofu v trojobale alebo bulgur so zeleninou. Na dnešnej tlačovej besede to povedal minister školstva Juraj Draxler s tým, že do jedální pribudne celkovo 68 nových receptov.

Osobnosti v školských laviciach - putovná výstava Múzea školstva a pedagogiky

Kategória: Aktuality

Ak sa chcete v letných dňoch schladiť, Múzeum školstva a pedagogiky dáva do pozornosti ponuku autorských putovných výstav  múzea z cyklu "Osobnosti v školských laviciach", ktoré môžno aktuálne vidieť v Slovenskom národnom múzeu - Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku (Herci a filmoví režiséri v školských laviciach) a v Miestnej knižnici v Petrčalke (Spisovatelia v školských laviciach).  

Na Slovensku je 26 škôl, ktoré spolupracujú s UNESCO

Kategória: Aktuality

Slovensko spolupracuje s medzinárodnou organizáciou UNESCO aj v oblasti vzdelávania. Napríklad 26 slovenských škôl je zaradených do siete pridružených škôl k UNESCO. Pre TASR to uviedla štátna tajomníčka ministerstva školstva Romana Kanovská. Na týchto školách sa organizujú projekty, ktoré propagujú myšlienky, programy a poslanie medzinárodnej organizácie.

Priebežne dopĺňame archívne čísla Manažmentu školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V rubrikách Vzdelávanie, Manažment, Právo, Legislatíva, Hospodárenie, Financovanie, Ľudské zdroje, Problémy z praxe, Príklady z praxe,  Školstvo v zahraničí, Škola a rodina, Štatistika, Súčasné trendy, Hodnotenie, Kontrola, BOZP v škole a v ďalších sa naši autori venujú stále aktuálnym témam. V časti Poradňa odborníci zo školstva odpovedajú na otázky kvalifikačných predpokladov, platového zaradenia pedagogických a odborných zamestnancov, čerpania náhradného voľna, počtu detí v triedach, príplatkov za riadenie, kreditových príplatkov a rozoberajú ďalšie zaujímavé otázky aktuálne pre manažment škôl.

Súťaž SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip 2015

Kategória: Aktuality

10. ročník súťaže SCHOLA LUDUS: VEDECKÝ OBRÁZKOVÝ VTIP 2015 je prvýkrát súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Témou je EXPERIMENT o vedeckých experimentoch a experimentovaní vo vede, vo vzdelávaní a v živote. Súťaží sa v kategóriách - žiaci základných škôl, študenti stredných škôl, dospelí a zmiešané tímy (rodičia a deti, učitelia a žiaci). Do súťaže budú zaradené vtipy, ktorých prihlášky budú doručené najneskôr do 16:00 hod. dňa 9. októbra 2015.                                                                           

Témy prázdninového čísla Manažmentu školy v praxi 7 - 8/2015

Kategória: Aktuality

V prázdninovom čísle časopisu sa venujeme plánovaniu školských výletov a exkurzií, vytváraniu systému včasného varovania pred krízou vo vzťahoch v prostredí školy. Zodpovieme otázky tvorby sociálneho fondu v školách a školských zariadeniach. Rozoberáme školskú zrelosť dieťaťa, poruchy správania. V príspevku pre gymnáziá sa venujeme zmenám v štátnom vzdelávacom programe. Nevynecháme ani históriu školstva, kde oboznamujeme so životom a tvorbou humanistického pedagóga Leonarda Stöckela.

V novom školskom roku začne oficiálne fungovať 25 nových škôl, 18 zaniklo

Kategória: Aktuality

Spolu 25 nových materských, základných a stredných škôl bolo zatiaľ zaradených do siete škôl a školských zariadení a otvoria sa pre deti a žiakov v školskom roku 2015/16. Najväčší prírastok zaznamenali v tomto roku materské školy, ktorých pribudne hneď 19. Dve nové škôlky otvoria v Prešove a Trenčíne, po jednej by malo v tejto chvíli vzniknúť v Bratislave, Rovinke, Trnave, Nitre, Šali, Zlatých Moravciach, Liptovskom Hrádku, Vavrečke, Žiline, Banskej Bystrici, Humennom, Svite, Košiciach, Moldave nad Bodvou a Spišskej Novej Vsi. V prevažnej väčšine ide o materské školy súkromné a cirkevné.

Výchovný proces oživia atraktívne mediálne prvky

Kategória: Aktuality

Originálne spracovanie celospoločenských tém, zaujímavé vyjadrenia odborných hostí i nekonečné možnosti tvorby vlastných digitálnych obsahov – aj s tým sa vďaka národnému projektu Aktivizujúce metódy vo výchove – stretnú deti a žiaci v novom školskom roku. 

Rebríčky škôl ministerstvo robiť nebude

Kategória: Aktuality

Akú školu dnes rodičia považujú za kvalitnú? Tú, kde majú len jednotkárov, alebo takú, kde dokážu aj v štvorkárovi objaviť nejaký talent a vydolovať z neho lepšie výsledky? Kritériá kvality zatiaľ nemá stanovené ani štát. Rodičia, ktorí sa snažia vyberať pre svoje deti čo najlepšiu školu, sa tak často riadia podľa toho, akú povesť má alebo informáciami od známych.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk