Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2021

OZ Vĺčatá.sk - Projekt InoŠkola spúšťa ďalší ročník súťaže

Kategória: Aktuality Autor/i: Tlačová správa

Tlačová správa, 1. 12. 2021 Školstvo momentálne čelí dvom veľkým výzvam: informačnej revolúcii a pandémii koronavírusu. Táto náročná situácia je však aj veľkou príležitosťou k rozvoju. K tomu môže pomôcť súťaž InoŠkola.

Usmernenie pre vstup cudzích osôb do priestorov materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Prevádzkový poriadok materskej školy musí obsahovať aj pokyny pre návštevníkov, ktorými sú na potreby vypracovania prevádzkového poriadku aj zákonní zástupcovia detí a plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií.

Stanovisko hlavného hygienika SR Jána Mikasa k prerušeniu prezenčnej výučby na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

V situácii, keď kolabuje zdravotníctvo a keď u detí a mladých ľudí zaznamenávame vysokú incidenciu, je prechod na dištančnú formu vzdelávania veľmi dôležitým nástrojom. Na tomto sa zhodujú epidemiológovia i ďalší odborníci v medicíne aj verejnom z...

Linky a kontakty na podporu duševného zdravia

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ponúkame prehľad niektorých kontaktov pre podporu duševného zdravia: Národná linka na podporu duševného zdravia Podpora pre učiteľov, ktorú zriadilo Metodicko-pedagogické centrum Kontakt na špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie rodičom ...

Aktuálne - Didaktika č. 6/2021

Kategória: Aktuality

Na pleciach obrov „Ak som dovidel ďalej ako ostatní, tak preto, lebo som stál na pleciach obrov.“ Isaac Newton Vidieť za horizont dnešnej doby je v školskom prostredí viac ako potrebné. Nevyhnutnou podmienkou „videnia“ sú však informácie. Vedieť s...

Voľné pracovné pozície na regionálnych úradoch školskej správy od 1. 1. 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2022  sa zriaďujú regionálne úrady školskej správy (ďalej len RUŠS), ktoré sú orgánom miestnej štátnej správy v školstve, ktoré  vznikajú na základe zákona č....

Aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Manuál je aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra.

Posledným vyučovacím dňom pred Vianocami bude 17. december

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister zhrnul niekoľko pravidiel, ktoré budú platiť v školách. Rúška budú pre deti povinné, výnimku z tejto povinnosti majú len deti do 6 rokov a deti z materských škôl.  

Vyhlásenie Slovenskej komory učiteľov k opatreniam vlády zo dňa 24. 11. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Slovenská komora učiteľov vníma prijaté opatrenia vlády zo dňa 24. 11. 2021 ako potrebné, ale nedostatočné z hľadiska ochrany zamestnancov škôl, školských zariadení, žiakov, študentov a ich rodín.

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnutie s účinn...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk