Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2021

Vyhláška - opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyuč...

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Kategória: Aktuality Autor/i: spgk.sk

Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 17. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Podujatie sa uskutoční 25. októbra 2021.

Pre potvrdenie na získanie 2 % daní stačí navštíviť notára

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré potrebujú potvrdenie pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu, už nemusia navštevovať Sociálnu poisťovňu. Údaje sú sprístupnené na portáli oversi.gov.sk, a tak ich získa aj notár, k...

Záložka do knihy spája slovenské školy - 10. ročník projektu pre stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: spgk.sk

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 10. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy - Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol ...

Prezidentka Slovenskej republiky vystúpila v NR SR so správou o stave republiky

Kategória: Aktuality Autor/i: prezident.sk

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vystúpila v pléne Národnej rade Slovenskej repubiky so správou o stave republiky. Pozornosť v prejave venovala aj téme školstva. 

Vysvetlite každodennú fyziku po svojom - spoločná výzva pre učiteľov a stredoškolákov

Kategória: Aktuality Autor/i: ctvisr.sk

Zážitkové centrum Aurelium, ako organizačná súčasť CVTI SR, ktorého úlohou je aj pretaviť poučky z učebníc do ich reálneho fungovania živote, pripravilo pre stredoškolákov doplnkovú vzdelávaciu aktivitu. Má podporiť samostatné kritické myslenie.

Program podujatia Európsky deň jazykov online 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi pôsobiacimi na Slovensku a vybranými zástupcami učiteľov a učiteliek pripravujú vzdelávacie...

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi Obsah a štruktúru správy určuje vykonávací všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z., ktorým je vyhláška č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o v...

Predmetové olympiády a postupové súťaže 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: olympiady.sk

Termínovník kôl predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2021/2022 je už zverejnený. 

Posudzovanie kvalifikačných predpokladov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi Príspevok zameriavame na postup pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon pracovnej činnosti na základných školách a na stredných školách po...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk