Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2021

Webinár: Ako rozvíjať školu pomocou grantov?

Kategória: Aktuality Autor/i: www.grantexpert.sk

Ako získať pre vašu školu čo najviac financií z externých zdrojov? Je nevyhnutné, aby mala na projekty škola vytvorenú personálnu kapacitu? Čo všetko obnáša príprava a realizácia projektov a ako byť čo najúspešnejší? 

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 9/ 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Dve cesty sa delili, ja išiel som tou, kde ich išlo menej predo mnou a potom bolo všetko iné. Robert Frost Robert Frost, americký básnik, dramatik a vysokoškolský pedagóg, štvornásobný nositeľ Pulitzerovej ceny v básni Nezvolená cesta nás nabáda k...

Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách v školskom roku 2021/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav pripravil Metodické odporúčanie k výchovno-vzdelávaciemu procesu v základných školách v školskom roku 2021/2022.

Vyberáme z portálu pracovnepravo.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: pracovnepravo.sk

Portál je určený zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov.  Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolt...

Aktualizovaný manuál - Školský semafor

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo aktualizovaný manuál Školský semafor ku dňu 9. septembru 2021.

Hrdinovia internetu - školenia pre učiteľov v oblasti bezpečnosti detí na internete

Kategória: Aktuality Autor/i: https://events.withgoogle.com/

Program poskytuje učiteľom učebné osnovy vytvorené špeciálne pre výučbu základov bezpečného a zodpovedného používania internetu. 

Aktivity v triede

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ponúkame výber aktivít zameraných na prácu so skupinovou dynamikou v triede. Odporúčame pri zadávaní inštrukcií komunikovať jasne, presne, vecne a voliť jednoduché vety. Pred skupinovou prácou si treba určiť kľúčové pravidlá. Nemalo by ich byť veľ...

Ponuka vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov na školský rok 2021/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V nadväznosti na plán profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci, pripravilo Metodicko-pedagogické centrum Katalóg programov vzdelávania, učiteľských fór a poradenských aktivít na...

Smernica o postupe pri prideľovaní príspevku na dopravu

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

21. júna 2021 nadobudla účinnosť Smernica č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa konajú každoročne v mesiaci september v kontexte vybranej témy. Téma ročníka 2021 je "Dedičstvo pre všetkých". Dni európskeho kultúrneho dedičstva oslavujú spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť....

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk