Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2018  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2018

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

Ponúkame prehľad jesenných, vianočných, polročných, jarných, veľkonočných a letných prázdnin v školskom roku 2018/2019.

Prevencia počas horúčav

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Vysoké teploty prinášajú zdravotné rizíká, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti, môže spôsobiť prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

Informačné semináre k výzve na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR organizuje informačné semináre pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k výzve Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole.

Obdobie práce študenta na dohodu sa do dôchodku ráta len ak si neuplatní odvodovú úľavu

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Obdobie práce študentov na dohodu sa im nie vždy zaráta do dôchodku. Môže sa započítať len vtedy, ak si neuplatnia tzv. odvodovú úľavu na platenie dôchodkového poistenia na jednu dohodu pri príjme do 200 eur mesačne.

Knižný štvrtok - Wolters Kluwer

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

Využite výnimočné, časovo ohraničené zľavy na vybrané tituly Wolters Kluwer. Ponuka platí len dnes! Vydavateľstvo Wolters Kluwer si pre vás pripravilo akciu Knižný štvrtok. Počas Knižného štvrtka budete mať možnosť nakúpiť v našom internetovom obchode odborné publikácie  s výnimočnými a časovo obmedzenými zľavami. Zľava na vybrané publikácie bude vždy platiť len jeden deň.

Rezort školstva pridal ďalšie hodnotiace kolá výzvy Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Školy budú mať viacero príležitostí požiadať o príspevok z dopytovo orientovanej výzvu Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole. O finančné prostriedky môžu žiadať základné školy z celého Slovenska. 

Čerpanie neplateného voľna zamestnanec Sociálnej poisťovni neoznamuje

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti s čerpaním pracovného voľna bez náhrady mzdy nemajú zamestnanci voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, a to ani vtedy, ak sa v tomto období rozhodnú napr. pre brigádu v zahraničí. Všetky povinnosti za nich rieši ich zamestnávateľ.

Zdravotné poisťovne prestali vydávať „klasické“ preukazy poistencov osobám s občianskym preukazom s elektronickým čipom

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

Slovenské zdravotné poisťovne od júla 2018 prestali vydávať „klasické“ preukazy poistencov osobám, ktoré už majú občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu). 

Seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav organizuje 19. septembra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Ochrana pred kliešťom

Kategória: Aktuality Autor/i: www.uvzsr.sk

Miesto uštipnutia kliešťom nie je vo väčšine prípadov bolestivé. Infikované kliešte môžu uštipnutím preniesť ochorenie na človeka. Preto je dôležité snažiť sa vyhnúť uštipnutiu kliešťom. A ak sa tak stane, treba ho čo najskôr odstrániť.

Chladná hlava pri citovom vydieraní

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z Riadenia školy

Stáva sa vám, že kolega v komunikácii prekrúca argumenty, apeluje na dobré vlastnosti, dlhodobý vzťah, všeobecnú mienku iných, citlivé oblasti, ktoré sú mu o vás známe, vzbudzuje vo vás pocit viny, vytvára obavy zo začínajúceho konfliktu? Možno ste sa stali obeťou citového vydierania, ktoré je načastejšou formou nátlaku v tíme. 

Zdravie na tanieri - zverejnenie výsledkov

Kategória: Aktuality

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov k rozvojovému projektu pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2018 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 69 projektov na ich realizáciu. 

Novela školského zákona - zákon č. 210/2018 Z. z.

Kategória: Aktuality

Zákon č. 210/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyšiel v Zbierke zákonov.

Zdravšie stravovanie žiakov podporil rezort školstva sumou takmer 200 000 eur

Kategória: Aktuality

Spolu 30 projektov škôl z celého Slovenska získalo od Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR finančný príspevok v rámci rozvojového projektu Zdravie na tanieri 2018. Jeho cieľom je podporiť aktivity smerujúce k prevencii obezity a vytváraťvhodné prostredie pre správny pitný režim žiakov v školách. 

Novela zákona o odbornom vzdelávaní - zákon č. 209/2018 Z. z.

Kategória: Aktuality

Zákon č. 209/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyšiel v Zbierke zákonov. 

Príspevok na učebnice cudzieho jazyka

Kategória: Aktuality

Príspevok na učebnice je účelovo určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na stránke Edičného portálu na adrese:https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/8. Príspevok na žiaka pre učebnicu cudzieho jazyka je vo výške 15,00 €. 

Prijímanie neočkovaného dieťaťa do materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Povinnosti prevádzkovateľa materskej školy sú uvedené v § 24 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Súhrnné informácie k zákonu o e-Governmente

Kategória: Aktuality

Školy sú orgánmi verejnej moci v rozsahu, v ktorom vykonávajú prenesenú štátnu správu zverenú im zákonom. 

Výzva na spoluprácu v pilotnom projekte Komunikácia - cesta k porozumeniu a úspechu

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav rozbieha v školskom roku 2018/2019 pilotný projekt Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu na rozvoj komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií. Projekt bude prebiehať formou tréningov učiteľov, ktorí následne získané zručnosti budú aplikovať v pedagogickej praxi. 

Zmena vyhlášky o špeciálnych školách je v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality

V medzirezortnom pripomienkovaní sa nachádza vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk