Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - August 2023

Európska noc výskumníkov - 29. septembra 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: nocvyskumnikov.sk

Festival vedy Európska noc výskumníkov je najväčšou celoeurópskou iniciatívou zameranou na popularizáciu výskumu a inovácií.

Školy, ktoré menia svet pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: skolyktoremeniasvet.sk

Tlačová správa, 31.8.2023 Novinka na Slovensku: Po úspešnom pilotnom ročníku sa rozbieha program občianskeho vzdelávania pre predškolákov a mladších žiakov. Aktivity si môže vyskúšať aj verejnosť na Ulici na hranie v Bratislave. Dajú sa občianske ...

NIVAM - Cenník poplatkov za vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

V nadväznosti na § 63 ods. 1 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Národný inštitút vzdelávania a mládeže cenník poplatkov z...

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1. septembra 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

S účinnosťou od 1. septembra 2023 sa zrušuje rozhodnutie č. 2022/19036:1-A1810 z 15. augusta 2022 v znení rozhodnutia č. 2023/6343:1-A1810 zo 4. apríla 2023. Vzhľadom na aktuálny stav epidemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sú opatr...

Vysokoškolský strážny oddiel - študenti v SNP

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz, PhD.

Vyberáme z Manažmentu školy v praxi Letné mesiace už tradične v našich končinách patria chvíľam oddychu. Druhá svetová vojna však letné plány mladých ľudí výrazne menila. Možno to povedať aj o mladých mužoch, ktorí sa v Slovenskom národnom povstan...

Vyšlo v Zbierke zákonov - zmeny vyhlášok

Kategória: Aktuality Autor/i: miedu.sk

Zmeny sa týkajú vyhlášky o základnej školy, vyhlášky o o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, vyhlášky vyhlášky o materskej škole, vy...

Nové Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Od 1. 9. 2023 vstúpia do platnosti nové Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie.

Z lavíc do ulíc - ponuka Asociácie sprievodcov Bratislavy

Kategória: Aktuality Autor/i: https://asba.sk/z-lavic-do-ulic/

Asociácia sprievodcov Bratislavy a jej kvalifikovaní sprievodcovia ponúka prehliadky pre školy (základné, stredné, vysoké) pod názvom Z lavíc do ulíc.

Dotácie na stravu sa od septembra s novými oprávnenými skupinami

Kategória: Aktuality Autor/i: upsvar.sk

Už od septembra budú mať na dotáciu na stravu nárok aj deti zo stredných škôl v prvých štyroch ročníkoch osemročného vzdelávacieho programu (osemročné gymnáziá, konzervatóriá) a deti prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu na strednej ško...

Zrušenie pandemického ošetrovného od 1. septembra 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súvislosti s prijatou novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Sociálna poisťovňa od 1. septembra 2023 prestane uplatňovať ustanovenia týkajúce sa pandemického ošetrovného, ktoré sa poistencom poskytova...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk