Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2023

Služby informačných kancelárií pre obete trestných činov

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Služby informačných kancelárií pre obete trestných činov (informačné kancelárie) nachádzajúcich sa na kontaktných bodoch v každom krajskom meste sú zamerané na nasledujúce cieľové skupiny – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, ...

Pracovný poriadok v podmienkach škôl a školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Vyberáme z archívu Manažmentu školy v praxi Manažment školy v praxi je odborný mesačník pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľov. Prináša odborné články k aktuálnym témam napr. ri...

Záznam seminára: Pracovno-právne vzťahy asistentov a podporných tímov v projektoch

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zverejnil záznam z online seminára, ktorý reaguje na podnety z praxe týkajúce sa legislatívnych možností nastavenia pracovno-právnych vzťahov pedagogických asistentov a školských podporných tímov zamestnávaný...

Aplikácia Sanity na podporu duševného zdravia

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prirpavil bezplatnú mobilnú aplikáciu na podporu duševného zdravia detí Sanity.

Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka

Kategória: Aktuality Autor/i: vlada.gov.sk

Vláda SR schválila nové znenie nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre de...

Efektívna komunikácia a prijímanie spätnej väzby

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Arnold Kiss

Vyberáme z archívu Manažmentu školy v praxi Manažment školy v praxi je odborný mesačník pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľov. Prináša odborné články k aktuálnym témam napr. ri...

Hospitačná činnosť v materskej škole

Kategória: Aktuality

Vyberáme z archívu Didaktiky Didaktika je odborný dvojmesačník určený najmä vedúcim metodických orgánov škôl, školským podporným tímom, vedúcim projektových tímov, tímov pre rozvoj školy a v tomto roku sa cieľovou skupinou stali aj vychovávatelia...

Digitálna knižnica Slovenskej národnej knižnice

Kategória: Aktuality Autor/i: dikda.snk.sk

Do roku 2023 Slovenská národná knižnica zabezpečovala neobmedzený prístup k všetkým zdigitalizovaným dokumentom výhradne vo vlastných priestoroch a mimo nich mohli naši registrovaní používatelia pracovať len s tzv. autorsky voľnými dielami. Intenz...

Múzeum Martina Benku v Martine je otvorené

Kategória: Aktuality Autor/i: www.snm.sk

Múzeum Martina Benku bolo sprístupnené v roku 1972 v dome na Kuzmányho ulici, v ktorom prežil jeden z najvýznamnejších slovenských umelcov poslednú dekádu svojho života. Po štyroch rokoch rekonštrukcie ho Slovenské národné múzeum v Martine otvára ...

Slovenské múzeum máp ako popularizačno-vzdelávacie miesto

Kategória: Aktuality Autor/i: muzeummap.sk

Múzeum v Banskej Bystrici predstavuje nielen bohatú minulosť a výnimočnú súčasnosť kartografie na slovenskom území, ale aj tradičné i moderné postupy a technológie, ktorými sa mapy vytvárajú. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk