Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2018

Prehľad miest, kde si v piatok uctia pamiatku zavraždeného páru

Kategória: Aktuality

Tisíce ľudí sa v piatok podvečer stretnú na námiestiach slovenských i českých miest, aby si pripomenuli pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Učitelia sa opäť môžu hlásiť do programu USA zameraného na výučbu o holokauste

Kategória: Aktuality

Učitelia druhého stupňa základných škôl a stredných škôl so zameraním na dejepis, náuku o spoločnosti, etiku, prípadne iné predmety humanitného zamerania majú možnosť zúčastniť sa na týždennom programe Holocaust Teacher Training na vybraných školá...

Zmeny v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania - stanovisko MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality

Zmeny v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania sú súčasťou stratégie optimalizácie štruktúry priamo riadených organizácií rezortu školstva a posilnenia systémov duálneho vzdelávania a celoživotného vzdelávania.

Manažment školy v praxi č. 2/2018

Kategória: Aktuality

Vo februrárovom čísle časopisu Manažent školy v praxi sme sa venovali povinnostiam mzdovej účtovníčky, komplexnosti v edukácii o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V téme Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka píš...

Prečo riaditelia škôl riešia najmä papiere

Kategória: Aktuality

"Aj keď sa z platnej právnej úpravy javí, že kompetencie riaditeľov škôl sú pomerne silné, z desiatok rozhovorov, ktoré sme v projekte To dá rozum urobili, sa ukazuje niečo iné. Efektívne uplatnenie ich právomocí je obmedzené viacerými systémovými...

Poskytovanie bezúročných pôžičiek členom OZPŠaV na Slovensku

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku aj v tomto roku poskytuje svojim členom návratnú bezúročnú pôžičku. Termín podávania žiadosti pre tento rok je do 31. 03. 2018.

Odborári a partnerské organizácie žiadajú ministerku o viac času

Kategória: Aktuality

21. februára 2018 sa na pozvanie predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku uskutočnilo stretnutie zástupcov partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v regionálnom školstve.

Zmeny v nových vzoroch tlačív k daniam

Kategória: Aktuality

Do 3. apríla 2018 sú daňové subjekty povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov. Na nových vzoroch tlačív platných pre rok 2018 podávajú daňové priznanie fyzické (DP DPFO B) aj právnické osoby (DP DPPO). 

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2018

Kategória: Materské školy

Dotácie v oblasti regionálneho školstva sa poskytujú podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Dotácie sa poskytujú na základe výzvy okrem oblastí podľa § ...

Prezident podpísal novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Kategória: Aktuality

Prezident podpísal novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá umožní ministerstvu plniť úlohy voči re...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov