Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2018  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2018

Prehľad miest, kde si v piatok uctia pamiatku zavraždeného páru

Kategória: Aktuality

Tisíce ľudí sa v piatok podvečer stretnú na námiestiach slovenských i českých miest, aby si pripomenuli pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Učitelia sa opäť môžu hlásiť do programu USA zameraného na výučbu o holokauste

Kategória: Aktuality

Učitelia druhého stupňa základných škôl a stredných škôl so zameraním na dejepis, náuku o spoločnosti, etiku, prípadne iné predmety humanitného zamerania majú možnosť zúčastniť sa na týždennom programe Holocaust Teacher Training na vybraných školách v USA.

Zmeny v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania - stanovisko MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality

Zmeny v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania sú súčasťou stratégie optimalizácie štruktúry priamo riadených organizácií rezortu školstva a posilnenia systémov duálneho vzdelávania a celoživotného vzdelávania.

Manažment školy v praxi č. 2/2018

Kategória: Aktuality

Vo februrárovom čísle časopisu Manažent školy v praxi sme sa venovali povinnostiam mzdovej účtovníčky, komplexnosti v edukácii o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V téme Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka píšeme o poruchách osobnosti a pokračujeme v informovaní aj o devalvačných prejavoch žiaka na osobu učiteĺa. Odporúčame si prečítať informácie aj o spolupráci rady školy s riaditeľom školy.

Poskytovanie bezúročných pôžičiek členom OZPŠaV na Slovensku

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku aj v tomto roku poskytuje svojim členom návratnú bezúročnú pôžičku. Termín podávania žiadosti pre tento rok je do 31. 03. 2018.

Prečo riaditelia škôl riešia najmä papiere

Kategória: Aktuality

"Aj keď sa z platnej právnej úpravy javí, že kompetencie riaditeľov škôl sú pomerne silné, z desiatok rozhovorov, ktoré sme v projekte To dá rozum urobili, sa ukazuje niečo iné. Efektívne uplatnenie ich právomocí je obmedzené viacerými systémovými nedostatkami."

Odborári a partnerské organizácie žiadajú ministerku o viac času

Kategória: Aktuality

21. februára 2018 sa na pozvanie predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku uskutočnilo stretnutie zástupcov partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v regionálnom školstve.

Zmeny v nových vzoroch tlačív k daniam

Kategória: Aktuality

Do 3. apríla 2018 sú daňové subjekty povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov. Na nových vzoroch tlačív platných pre rok 2018 podávajú daňové priznanie fyzické (DP DPFO B) aj právnické osoby (DP DPPO). 

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2018

Kategória: Materské školy

Dotácie v oblasti regionálneho školstva sa poskytujú podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Dotácie sa poskytujú na základe výzvy okrem oblastí podľa § 6c ods. 1.

Riaditelia osemročných gymnázií sa spoľahli, že problém za nich vyriešia politici

Kategória: Aktuality

Kríza osemročných gymnázií je na chvíľu zažehnaná. Bratislavský kraj môže prijať desať percent detí z populačného ročníka. Ostatné kraje sa musia uspokojiť s päťpercentnou kvótou. Hranica pre tieto gymnáziá však bola nastavená pred desiatimi rokmi.

Prezident podpísal novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Kategória: Aktuality

Prezident podpísal novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá umožní ministerstvu plniť úlohy voči registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2018.

Nové zmeny v elektronických schránkach

Kategória: Aktuality

Od 22. 02. 2018 je na portáli slovensko.sk dostupný upravený vizuál schránky spolu s novou funkciou umožňujúcou hromadné preberanie notifikácií o doručení. Uvedené zmeny boli zapracované len do novej verzie elektronických schránok.

Prezident podpísal novelu zákona o výchove a vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Novela zákona o výchove a vzdelávaní, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa týka vytvárania a používania elektronických podôb podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb významnej časti pedagogickej dokumentácie školy a školského zariadenia, ako aj zabezpečovania koordinácie termínov overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pri prijímaní uchádzačov na štúdium na stredných školách v dostatočnom časovom rámci.

ÚVZ SR: Chrípková epidémia pokračuje, chráňte sa efektívne

Kategória: Aktuality

Ako znížiť riziko nákazy chrípkou, pripomína Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky v súvislosti s preventívnymi opatreniami. Ide o vyhýbanie sa kontaktu s chorými osobami, obmedzenie návštev priestorov s vysokou koncentráciou ľudí (divadlá, kiná, hromadné akcie a pod.), časté a účinne vetranie (doma, na školách, pracoviskách), dodržiavanie pravidiel zdravého životného štýlu: konzumácia pestrej stravy s dostatkom zeleniny a ovocia, pobyt na čerstvom vzduchu v primeranom oblečení, otužovanie, dostatok spánku a odpočinku.

Slováci si jarné prázdniny musia užívať na etapy už desiatky rokov: Plánuje rezort školstva zmenu?

Kategória: Aktuality

Niektorí Slováci si od tohto týždňa užívajú jarné prázdniny. Tie sú rozdelené do viacerých termínov podľa krajov, v ktorých žiaci základnej či strednej školy žijú. Ich dátum stanovuje ministerstvo školstva. 

Jarné prázdniny nie sú dôvodom na ošetrovné pre rodičov

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov žiakov základných škôl, že z dôvodu jarných prázdnin im nárok na ošetrovné nevzniká. 

Majú falošné správy skutočný vplyv? Rozsiahla štúdia založená na dátach tvrdí opak

Kategória: Aktuality

Začiatkom januára vydala skupina vedcov z troch prestížnych univerzít štúdiu, ktorú akademická obec označila za prvú vedeckú prácu, ktorá sa venuje vystaveniu populácie falošným správam v USA počas prezidentských volieb v roku 2016 a ktorá je zároveň založená na dátach.

Prognózy vývoja na trhu práce a strategické plánovanie v oblasti stredného školstva

Kategória: Aktuality

Prognózy do roku 2022 ukazujú, že najväčší problém budú mať zamestnávatelia v strojárstve a automobilovom priemysle. Každý rok bude u nás chýbať od 2,5 do 3,5-tisíca mechanikov strojov a zariadení, mechatronikov, nástrojárov, strojných mechanikov, elektromechanikov a podobných profesií.  

Nové učebnice prírodovedy pre tretiakov základných škôl

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje v najbližších dňoch distribúciu nových učebníc prírodovedy pre 3. ročník základných škôl, vrátane škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Ide o učebnice, ktoré sú spracované v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda. 

Test digitálnych zručností Slovákov zaznamenal pokles v priemernej úspešnosti

Kategória: Aktuality

Od apríla do júna minulého roka prebiehal na Slovensku 6. ročník IT Fitness Testu, zameraný na preverenie digitálnych kompetencií a zručností u študentov základných a stredných škôl a zároveň testovanie úrovne IT znalostí učiteľov. Celkovo sa doň zapojilo viac ako 26 tisíc Slovákov.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk