Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prečo riaditelia škôl riešia najmä papiere

Kategória: Aktuality

"Aj keď sa z platnej právnej úpravy javí, že kompetencie riaditeľov škôl sú pomerne silné, z desiatok rozhovorov, ktoré sme v projekte To dá rozum urobili, sa ukazuje niečo iné. Efektívne uplatnenie ich právomocí je obmedzené viacerými systémovými nedostatkami."

Slovenské školstvo nedosahuje dobré výsledky z rôznych dôvodov. Jedným z nich, i keď často opomínaným, je jeho neefektívne riadenie. Keby boli školy a školstvo ako celok riadené efektívne, umožnilo by to skvalitňovať výučbu a vytvárať lepšie podmienky pre prácu učiteľov. A to by sa potom veľmi pravdepodobne odrazilo aj v lepších výsledkoch žiakov.

Zdroj a celý článok na: https://dennikn.sk/blog/1042441/preco-riaditelia-skol-riesia-najma-papiere/

Rada školy a jej spolupráca s riaditeľom


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk