Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2023

Školský zákon - jeho zmena a doplnenie

Kategória: Aktuality Autor/i: slov-lex.sk

V Zbierke zákonov vyšli dva zákony, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Služba, pomocou ktorej si môžete overiť, či máte cestovný pas s odchýlkou zápisu v čipe, je už sprístupnená

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo vnútra sprístupnilo avizovanú službu, pomocou ktorej si môžete overiť, či ste držiteľom pasu s odchýlkou zápisu údajov v čipe, ktorá spôsobuje, že niektoré prechodové terminály nenačítajú dáta z pasu.

Aktuálne - Didaktika č. 3/2023

Kategória: Aktuality

Návyky na celý život „Cieľom didaktiky nie je len dať deťom vedomosti, ale pomôcť im vytvoriť si návyky, ktoré im umožnia učiť sa celý život.“ Jan Amos Komenský Myšlienka Jana Amosa Komenského zdôrazňuje významný pohľad na didaktiku. Upozorňuje na...

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Opatrenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 171/2023 Z. z. Mechanizmus určenia sumy stravného stanovuje zákon o cestovných náhradách (§ 8 ods. 1, z. č. 283/2002 Z. z). V januári 2023 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápo...

Nový štátny vzdelávací program je schválený

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR schválil nový Štátny vzdelávací program, ktorý je súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR. Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa nového ŠVP od školského roku 2026/2027, počnú...

Odbororvý zväz školstva - Stanovisko k zavedeniu 3 hodín telesnej výchovy

Kategória: Aktuality Autor/i: ozskolstva.sk

Odborový zväz školstva listom oslovil prezidentku Slovenskej republiky, aby nepodpísala zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kt...

Metodické usmernenie - edukačné publikácie na školský rok 2023/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Metodické usmernenie k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2023/2024.

NIVAM zverejní výzvu v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3.

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v najbližších dňoch zverejní výzvu v rámci projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3. Súčasťou výzvy budú tiež indikatívne kľúče pre jednotlivé pozície a online prihlasovací formulár pre materské, zákl...

Novela školského zákona - Kompenzácia nákladov pri neúspešnosti umiestniť dieťa do verejnej MŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: nrsr.sk

Kompenzácia nákladov spojených s neúspešnosťou pri umiestnení detí do verejnej materskej školy formou rodičovského príspevku Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a dopln...

OZPŠvV - Poskytovanie bezúročných pôžičiek

Kategória: Aktuality Autor/i: ozskolstva.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku v roku 2023 poskytuje svojim členom návratnú bezúročnú pôžičku termín podávania žiadosti pre tento rok je do 31. 5. 2023.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov