Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2016  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2016

Slovenská debatná liga - finálová debata

Kategória: Aktuality

Rokovaciu sálu Národnej rady SR 25. apríla 2016 zaplnili najlepší stredoškolskí debatéri. Ako zavŕšenie celoročnej debatnej sezóny sa tam uskutočnila slávnostná finálová debata XVII. ročníka Slovenskej debatnej ligy. 

Stretnutie predsedov OZ PŠaV na Slovensku a NŠO

Kategória: Aktuality

Dňa 28. 4. 2016 na pôde Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku prebehlo rokovanie zástupcov Nových školských odborov – Ľudovíta Sebelédiho a Aleny Kováčovej a  Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku reprezentoval Pavel Ondek, Eva Klikáčová a Ivan Šóš. Cieľom stretnutia bolo priblížiť si navzájom aktivity, ktoré vykonávajú obidve organizácie pre svojich členov. 

Ministerstvo školstva pripraví v krátkom čase konkrétny plán úloh pre reformu školstva na rok 2016

Kategória: Aktuality

Minister Peter Plavčan prijal predstaviteľov školských odborov na čele s predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavlom Ondekom. Rokovali o plnení úloh uvedených v programovom vyhlásení vlády a o potrebe reformy systému školstva. Minister Plavčan informoval odborárov o pripravovanom pláne konkrétnych úloh a opatrení, ktoré sa budú realizovať do konca tohto roka. Návrh dokumentu bude pripravený do 16. mája, kedy ho ministerstvo pošle partnerom na pripomienkovanie. 

Videohry v kontexte vyučovacieho procesu

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Michal Božík

Videohry, vedľajší produkt IT biznisu, sú integrálnou súčasťou našej kultúry už viac ako tridsať rokov. Napriek tejto dlhej dobe sa s nimi vo vzdelávacom procese stretneme len sporadicky, ak vôbec. Prečo je tomu tak?

Analýza: Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania

Kategória: Aktuality

Sú naši študenti v škole šťastní? Spomedzi 64 krajín sú slovenskí žiaci spolu s českými a juhokórejskými na úplnom chvoste, teda medzi najmenej spokojnými. Programové vyhlásenie vlády pre oblasť regionálneho školstva prináša niekoľko čiastkových vylepšení súčasného systému vzdelávania, vrátane navýšenia finančných investícií. Vláda však očividne nemá ambíciu systémovo zmeniť vzdelávanie tak, aby bolo schopné podporiť talent a reagovať na potreby každého dieťaťa. (Text je analýzou šiestich odborníkov z oblasti školstva.)

Naviac, vágnosť viacerých naformulovaných záväzkov a nedostatočne špecifikované ciele neumožnia ich odpočet a zhodnotenie.

Originálne a jednoduché tipy na podporu čítania

Kategória: Aktuality

Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana sa vo štvrtok 12. mája 2016 uskutoční v Univerzitnej knižnici v Bratislave 10. medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Záujemcovia sa môžu na konferenciu prihlásiť do 3. mája 2016.

Eurodesk Slovensko: Ako pomáhať iným a popri tom pracovať na sebe

Kategória: Aktuality

Má len 18 rokov a už 5 rokov sa venuje práci s ľuďmi so znevýhodnením v Nadácii krajina Harmónie. Žilinčanka Dana Drončovská patrí medzi inšpiratívnych mladých ľudí, ktorí svojou aktivitou pomáhajú posúvať dopredu nielen seba, ale aj ľudí vo svojom okolí. „Pred pár rokmi som bola tiché a zakríknuté dievča. Práve dobrovoľnícka činnosť mi otvorila nové možnosti a dodala viac sebavedomia a odvahy riešiť jednoduchšie či zložitejšie životné situácie,“ opisuje pozitíva dobrovoľníctva študentka Dana Drončovská.

Bez kreditov neodídem (Inštitút vzdelávacej politiky)

Kategória: Aktuality

Inštitút  vzdelávacej politiky pripravil odporúčania k viacerým úpravám súčasného systému kontinuálneho vzdelávania. Vychádza z nesprávne nastavenej motivácie na jeho absolvovanie, nedostatočného zabezpečenia kvality programov a nevyhovujúceho obsahu a formy kontinuálneho vzdelávania (redakčne skrátené).

Proti extrémizmu, fašizmu a ostatným prejavom intolerantnosti musíme bojovať spoločne

Kategória: Aktuality

Minister školstva Peter Plavčan s potešením prijal informáciu, že predstavitelia opozície podporujú ambíciu zaviesť do vyučovacieho procesu dejín návštevy koncentračných  táborov. 

Hejného metoda výuky matematiky: Hra, diskuze a především radost z poznávání

Kategória: Aktuality

Matematika tradičně bývala strašákem mezi předměty. Dnes už to často neplatí, a na základních školách se děti na hodiny matematiky leckdy vyloženě těší. Je to díky tzv. Hejného metodě.

Ravasz: Ak deti nevidia dobré vzory, tak je to oveľa horšie

Kategória: Aktuality

Nový rómsky splnomocnenec Ábel Ravasz (nominant Mostu-Híd) si vo funkcii verí a považuje sa za odborníka na rómsku problematiku. S prácou v teréne má skúsenosti, je spoluzakladateľom občianskeho združenia Purt, ktoré pomáha vytvárať lepšie prostredie pre život Rómov v Gemeri a v Novohrade.

Výzva členom Slovenskej komory učiteľov k protestnému zhromaždeniu 19. apríla 2016

Kategória: Aktuality

Programové vyhlásenie vlády nesplnilo očakávania pedagogickej verejnosti. SKU sa ako jeden zo signatárov Deklarácie OZPŠaV a partnerských reprezentácií stotožňuje s vyhlásením, ktoré táto Deklarácia obsahuje. SKU preto VYZÝVA svojich členov, aby sa zúčastnili protestného zhromaždenia, ktoré organizuje OZPŠaV. Toto zhromaždenie sa bude konať 19. apríla 2016 o 14:00 v Bratislave. Spoločný pochod bude smerovať od Úradu vlády SR  k Národnej rade.

Výzva OZPŠaV k Programovému vyhláseniu vlády

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy SR vyzýva všetkých členov, ostatných zamestnancov školstva a všetkých, ktorým na našom školstve záleží, aby prišli prejaviť svoju nespokojnosť so stavom slovenského školstva, pracovnými podmienkami a finančným ohodnotením všetkých jeho zamestnancov v proteste. Jeho cieľom je prehodnotenie Programového vyhlásenie vlády SR v oblasti financovania a výrazné zvýšenie objemu finančných prostriedkov z verejných zdrojov do školstva a vedy, vrátane navýšenia platových taríf zamestnancov školstva a vedy, v zmysle Deklarácie zo dňa 17. 2. 2016. Protest sa uskutoční v utorok, 19. 4. 2016 v Bratislave, so začiatkom o 14:00 pred Úradom vlády SR a následným pochodom pred Národnú radu Slovenskej republiky.

Supervízia a koučing v meniacej sa Európe - pripravovaná konferencia

Kategória: Aktuality

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Európska asociácia pre supervíziu a koučing (EASC) organizujú v dňoch 16. a 17. septebra 2016 v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave konferenciu s názvom Supervízia a koučing v meniacej sa Európe. Konferencia sa koná pravidelne každé dva roky v inom európskom meste. Ústrednou témou príspevkov konferencie budú možnosti ďalšieho rozvoja supervízie a koučingu, najmä vo vzťahu k európskemu kontextu. 

Plnenie povinnej školskej dochádzky

Kategória: Aktuality

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 188/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej „školský zákon“), došlo k zmene aj v § 20 školského zákona (Plnenie povinnej školskej dochádzky) a v § 60 (Prijímanie na základné vzdelávanie).

Pripravujeme publikáciu Kariérové poradenstvo v odbornom školstve

Kategória: Aktuality

Publikácia Kariérové poradenstvo v odbornom školstve ponúka opis skúseností autorky Beáty Ľubovej z vyučovacích hodín, v rámci ktorých vstupovala do interakcie so žiakmi nielen z pozície učiteľa, ale aj z pozície kariérového sprievodcu. Kniha je vhodnou pomôckou pre učiteľa pri plánovaní didaktického procesu v rámci modelu kariérového sprevádzania. 

Učiteľom priblížili utečeneckú tematiku

Kategória: Aktuality Autor/i: Lucia Maková, MPC

Čo by ste si so sebou zobrali, keby ste zrazu museli opustiť svoju krajinu? Viac ako aktuálnu celospoločenskú tému migrácie i to, ako ju vnímajú vizuálni umelci, približuje výstava Strach z neznámeho. Jej organizátor Dom umenia/Kuntshalle Bratislava (KHB) spolu s Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) počas dvoch marcových stretnutí ukázali učiteľom, ako túto problematiku priblížiť žiakom. 

Témy 4. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V 4. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme školským psychológom ako odborným zamestnancom školy. Pozreli sme sa na osobnosť učiteľa a jeho vplyv na podporu zdravého sebavedomia žiaka. Oboznamujeme čitateĺov so vzorom smernice o prevencii nadváhy a obezity žiakov. Z hĺadiska financií riešime otázky súvisiace so základnou finančnou kontrolou a v príspevku na pokračovanie sa venujeme sociálnej interakcii rodičov a učiteľov.

Testovanie 9-2016

Kategória: Aktuality

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2016 sa uskutoční 6. apríla 2016 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Náhradný termín testovania 9-2016 sa uskutoční 19. apríla 2016 (utorok).

Pripraviť školákovi desiatu alebo mu dať peniaze?

Kategória: Aktuality

Dnešné deti dostávajú peniaze pravidelne, či už formou vreckového alebo ako odmenu od rodičov a starých rodičov. Malého školáka mama pripravuje ráno na odchod. Zároveň mu podá do rúk pár drobných na kúpu desiaty alebo nejakej sladkosti. Naše deti sú zvyknuté prijímať peniaze. Vedia s nimi však narábať a uvedomujú si ich hodnotu?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk