Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Dagmar Tragalová

Zriaďovateľka a riaditeľka Mediačného centra Poprad, 

prezidentka Asociácie mediačných centier Slovenska,

lektorka vzdelávacích akreditovaných programov

Počet článkov autora: 35


COVID-19 Vymyslené podozrenie žiaka na koronavírus a postup školy N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Žiak SŠ spolu so zákonným zástupcom (matka žiaka) zneužili situáciu ohľadom podozrenia na COVID-19. Trieda, ktorá bola v kontakte so spolužiakom zostala aj s triednou učiteľkou doma niekoľko dní. Matka o 3 dni zatelefonovala do školy, že test syna...

Komisia na prešetrenie sťažnosti N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

V škole máme zamestnancami schválenú a podpísanú smernicu na prešetrovanie sťažností. Podľa smernice riaditeľ školy po opakovanej sťažnosti na tú istú osobu (učiteľa) vymenuje komisiu na  prešetrenie sťažnosti. Mohol riaditeľ školy vymenovať komis...

KOMPETENCIE - Preskúmanie návrhu na odvolanie riaditeľa súdom N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Ak rada školy dá návrh zriaďovateľovi na odvolanie riaditeľa školy, môže byť tento návrh skúmaný súdom? Alebo môže to riaditeľ školy dať na súd? Je rada školy zodpovedná za svoj návrh – pred súdom. Strašia nás. Aký by mal byť postup?

Komunikačné bariéry N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Psychika človeka, jeho osobnosť, stereotypy v správaní, spôsob spracovania informácii sú zodpovedné za komplikácie v komunikácii. Vonkajšie bariéry súvisia aj s prostredím, v ktorom komunikácia prebieha, témou komunikácie, prítomnosťou iných osôb ...

KVALIFIKÁCIA – Školský digitálny koordinátor N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch § 10 ods. 4 sa od školského digitálneho koordinátora, vyžaduje sa výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ najmenej tri roky a splnenie predpokladov na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostat...

Kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie pozície učiteľa - prijatie pedagóga bakalára N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Mám dotaz ohľadom prijímania študentov na pozíciu učiteľa. Momentálny výpadok kvalifikovaných učiteľov nie je ošetrený nejakou vyhláškou, ktorá umožňuje zamestnať študentov (ukončené bakalárske vzdelanie v učiteľstve) na pracovný pomer učiteľa na ...

Náboženská výchova pri nižšom počte detí N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Chcem sa ešte opýtať na vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy. V ďalšom školskom roku budeme mať len 5 detí na NBE. Môžeme aj s takýmto počtom otvoriť evanjelické náboženstvo?

Nástup do pracovného pomeru po ukončení rodičovskej dovolenky N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Máme zamestnankyňu, ktorá nastúpila do zamestnania v roku 2010 s pracovnou zmluvou na dobu neurčitú, bez skúšobnej doby. Osoba odpracovala v zamestnaní 402 dní a 99 dní čerpala dovolenku, OČR, PN. Od 18. 7. 2012 je neprerušene na materskej alebo r...

Neplatné odvolanie riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Zriaďovateľ ma odvolal z funkcie uprostred funkčného obdobia a súd uznal toto odvolanie za neplatné. Predĺži sa mi funkčné obdobie o čas, kedy som funkciu nemohla riadne vykonávať? Ak je rozhodnutie súdu právoplatné po skončení funkčného obdobia, ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk