Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

JUDr. Dagmar Tragalová

Zriaďovateľka a riaditeľka Mediačného centra Poprad, 

prezidentka Asociácie mediačných centier Slovenska,

lektorka vzdelávacích akreditovaných programov

Dočasná migrácia žiakov

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Často migrujúca slovenská rodina, ktorá žije v priebehu roka na viacerých miestach Slovenska, chce zapísať svoje dieťa do 1. ročníka. Matka vopred upozorňuje na to, že dočasná migrácia sa nebude týkať len slovenských miest, ale aj iných št...

Exekučné konanie a zadržanie peňazí na bežnom účte školy

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Môžu škole v rámci exekučného konania zadržať peniaze na bežnom účte?

Komunikačné bariéry

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Psychika človeka, jeho osobnosť, stereotypy v správaní, spôsob spracovania informácii sú zodpovedné za komplikácie v komunikácii. Vonkajšie bariéry súvisia aj s prostredím, v ktorom komunikácia prebieha, témou komunikácie, prítomnosťou iných osôb ...

Neplatné odvolanie riaditeľa školy

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Zriaďovateľ ma odvolal z funkcie uprostred funkčného obdobia a súd uznal toto odvolanie za neplatné. Predĺži sa mi funkčné obdobie o čas, kedy som funkciu nemohla riadne vykonávať? Ak je rozhodnutie súdu právoplatné po skončení funkčného o...

Osvedčenie o trénerskej skúške

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka:  Na gymnáziu máme odbor - 7902 J 77 gymnázium – šport (momentálne hokej, volejbal). Žiaci počas celého štúdia budú mať navyše predmet (teória) základy športovej prípravy (6 hodín). Ak budú žiaci maturovať z tohto predmetu, sme oprávnení vy...

Počet zástupcov na gymnáziu

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka:  Môže mať riaditeľ gymnázia pri počte žiakov 660 a počte 24 tried troch zástupcov (1 pre technicko-ekonomické veci a 2 zástupcov pre výchovno-vzdelávaciu činnosť ) podľa nariadenia č. 201/2019 Z. z.?

Práca pedagogických zamestnancov počas víkendu

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Ako má riaditeľ školy postupovať voči zamestnancom v prípade akcií organizovaných školou počas víkendu? Ide o rôzne vystúpenia pre verejnosť, obec, rodičov, prípadne pri organizácii DOD a podobne. Môže/nemôže im účasť na takejto akcii nari...

Pracovná zmluva - školník - kurič N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: V školskom roku 2018/2019 sme zamestnávali školníka na pracovnú zmluvu a mali sme inú osobu na dohodu ako kuriča. Od septembra bude školník vykonávať aj prácu kuriča. Treba urobiť dve pracovné zmluvy alebo stačí jedna?

Pracovný čas upratovačky

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka:  V našej škole zamestnávame upratovačku na plný pracovný úväzok. Pracovný čas má počas dňa rozdelený na dopoludnie od 7:30 hod. do 9:30 hod. (2 hodiny) a popoludnie od 13:00 hod. do 19:00 hod. s tým, že v čase od 16:00 hod. do 16:30 hod. m...

Preskúmanie návrhu na odvolanie riaditeľa súdom

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Ak rada školy dá návrh zriaďovateľovi na odvolanie riaditeľa školy, môže byť tento návrh skúmaný súdom? Alebo môže to riaditeľ školy dať na súd? Je rada školy zodpovedná za svoj návrh – pred súdom. Strašia nás. Aký by mal byť postup?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk