Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 8/2013

8/2013

Petície a vybavovanie petícií v školách a školských zariadeniach

Ing. Ingrid Veverková Konečná

V príspevku sa budeme venovať problematike vybavovania petícií v školách a školských zariadeniach. Manažment škôl a školských zariadení má zo zákona povinnosť prijímať a vybavovať petície doručené ...

Prezentačné zručnosti a ich význam v kvalite riadenia

PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Dávne civilizácie si veľmi dobre uvedomovali, že jedine spájaním vzdialeného, vytváraním kontaktov, spolkov, dohôd, paktov, na základe komunikačných interakcií, prepojení a väzieb možno aktívne a r...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk