Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

PaedDr. Katarína Písečná

zástupkyňa riaditeľky

Základná škola, Záhorácka 95, 901 01 Malacky

Web školy: https://zs4malacky.edupage.org/

Komisionálna skúška v 1. polroku

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Otázka: Ako treba postupovať v prípade, keď žiak strednej školy bol hodnotený v I. polroku školského roka z vyučovacieho predmetu etická výchova neabsolvoval. Má vykonať komisionálnu skúšku z daného predmetu, alebo môže pokračovať ďalej v štúdiu, ...

Prehľad dôležitých termínov v apríli

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov, dôležitých termínov súvisiacich s prechodom zo základnej školy na strednú školu. Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci a...

Prehľad dôležitých termínov v decembri

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov, dôležitých termínov súvisiacich s prechodom zo základnej školy na strednú školu. Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci d...

Prehľad dôležitých termínov v januári

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov, dôležitých termínov súvisiacich s prechodom zo základnej školy na strednú školu. Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci j...

Prehľad dôležitých termínov v júli a v auguste

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov, dôležitých termínov súvisiacich s prechodom zo základnej školy na strednú školu. Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci j...

Prehľad dôležitých termínov v júni

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Významné medzinárodné dni, pamätné dni, štátne sviatky, dôležité termíny, zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré by mal manažment škôl, školských zariadení myslieť v mesiaci jún, ponúkame aj na www.direktor.sk v časti Kalendár.

Prehľad dôležitých termínov v júni

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov, dôležitých termínov súvisiacich s prechodom zo základnej školy na strednú školu. Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci j...

Prehľad dôležitých termínov v máji

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov, dôležitých termínov súvisiacich s prechodom zo základnej školy na strednú školu. Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci m...

Prehľad dôležitých termínov v máji 2018

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Významné medzinárodné dni, pamätné dni, štátne sviatky, dôležité termíny, zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré by mal manažment škôl, školských zariadení myslieť v mesiaci apríl, ponúkame aj na www.direktor.sk v časti Kalendár.

Prehľad dôležitých termínov v marci

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov, dôležitých termínov súvisiacich s prechodom zo základnej školy na strednú školu. Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci m...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk