Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rada školy, šk. parlament

Vykonávanie funkcie predsedníčky rady školy počas PN N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Som predsedníčkou rady školy a som aktuálne piaty mesiac na PN. Môžem vykonávať funkciu predsedu RŠ počas výberového konania na fuknciu riaditeľa školy? Ak by mi to zdravotný stav nedovolil, môže plnohodnotne prevziať kompetencie a úkony počas výb...

Delegačné listy pre delegovaných zástupcov za zriaďovateľa do Rady školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Delegačné listy do Rady školy pri ZŠ pre delegovaných za zriaďovateľa sa vydávajú na funkčné obdobie rady školy alebo na obdobie mandátu poslanca OZ?

Voľby do rady školy za pedagógov a materská dovolenka N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Potrebujeme poradiť vo veci volieb členov do rady školy za pedagógov. V materskej škole je toho času evidovaných 13 pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky, zástupkyne a jednej učiteľky, ktorá je na materskej dovolenke a za ktorú máme prijat...

Výberové konanie po vyradení materskej školy zo siete N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Vyradenie materskej školy (právneho subjektu) zo siete škôl a školských zariadení SR a zároveň zaradenie tejto MŠ ako elokovaného pracoviska pod druhú materskú školu, tiež právny subjekt. Čo bude s riaditeľkami? Je  zo zákona  povinnosť zriaďovate...

Účasť verejnosti na výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Môže sa zúčastniť verejnosť (starosta, poslanci ...) na výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy?

Zrušenie pracovného miesta organizačnou zmenou N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Zamestnankyňa sa vráti po rodičovskej dovolenke, počas jej trvania na jej miesto nebola prijatá iná zamestnankyňa a toto pracovné miesto chcem organizačnou zmenou zrušiť. Je potrebné toto miesto zrušiť ešte pred jej nástupom? Kedy jej môžem dať z ...

Zákonná lehota na vymenovanie riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Je možné, aby pri novovzniknutej súkromnej ZS nebol hneď vymenovaný riaditel, ale dočasne by bol poverený pedagogicky zamestnanec školy. Ak je takáto situácia možná, aká je zákonná lehota na vymenovanie riaditeľa školy. 

VOĽBY - Odborní zamestnanci - sociálny pedagóg N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Pri voľbe do rady školy za pedagogických zamestnancov – je voličom za zástupcov pedagogických zamestnancov  aj odborný zamestnanec - sociálny pedagóg?

Poverenie vedením školy po neúspešnom výberovom konaní N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Ak sa na prvé výberové konanie na pozíciu riaditeľa súkromnej základnej umeleckej školy nik neprihlási, má povinnosť zriaďovateľ školy vyhlásiť aj druhé výberové konanie? Alebo môže rovno poveriť vedením školy na 6 mesiacov zamestnanca školy?

Posunutie termínu volieb do rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Potrebovala by som poradiť ohľadom voľby nepedagogického zamestnanca do rady školy. Sme málotriedna škola a máme zamestnanú iba jednu pani upratovačku, ktorá je momentálne na dlhodobej OČR. Nevieme, kedy nastúpi do práce. Školu zatiaľ pomáha uprat...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ