Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Február 2023

Nadácia Kia - Športové podujatia v regióne 2023 (3. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe Športové podujatia v regióne 2023, ktorý je zameraný na podporu športových podujatí v Žilinskom kraji („podujatím“ sa rozumie súťaž, stretnutie, turnaj, preteky al...

Nadácia Kia - Grantový program INŠPIRÁCIA POHYBOM (3. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe Inšpirácia pohybom 2023, ktorý je zameraný na podporu a rozvoj športu športovcov so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením. Dátum uzávierky: 3. marca 2023 (nadac...

Nadácia Kia - Zamestnanecký Grantový program Zelené komunity (3. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom programe Zelené komunity 2023, ktorý je zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít a komunitného organizovania sa v oblasti ochrany a rozvoja životného prost...

Nadácia Kia - Grantový program TECHNICKÉ KÚTIKY (3. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe Technické kútiky 2023, ktorý je zameraný na rozvoj manuálnych zručností, technického myslenia, tvorivosti a verbálnych schopností detí v predškolskom veku v maters...

3. ročník súťaže - Výzva pre nápady a ocenenia „IMAGINE” - pre SŠ (28. 2.)

Kategória: Výzvy

S cieľom prispieť k zvýšeniu informovanosti študentov stredných škôl z krajín Stredoeurópskej iniciatívy (CEI) a oblasti Jadranského Iónskeho mora (AII) o Agende OSN 2030 a jej 17 cieľoch udržateľného rozvoja (SDGs) prostredníctvom vzdelávacieho p...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev