Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rozhodnutia

Rozhodnutie ministra z 20. 4. 2022 - Výnimočné prijatie dieťaťa na základné vzdelanie pred dovŕšením šiesteho roku veku N

Autor/i: -

Na výnimočné prijatie dieťaťa na základné vzdelanie pred dovŕšením šiesteho roku veku sa vyžaduje skoršie absolvovanie povinného predprimárneho vzdelávania. V súvislosti s ochorením COVID-19 mali zariadenia poradenstva a prevencie mimoriadne preru...

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 28. februára 2022 N

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnutie s účinnosťou od 28. feb...

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 13. 12. 2021 N

Autor/i: -

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal Rozhodnutie s účinnosťou od 13. 12. 2021.

Uznesenie vlády od 3. 3. 2021 - Rozhodnutie ministra a návrat do škôl od 8. 3. N

Autor/i: -

Vláda SR schválila návrh na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. 

Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia v školstve N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

 Na rôznych vzdelávaniach sa stretávam s rôznym názorom na vyznačovanie právoplatnosti rozhodnutia v školstve, napr. Rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy. Po vydaní rozhodnutia treba vyznačiť jeho právoplatnosť? Aj v prípade, ak sa žiado...

Súčinnosť školy pri výkone rozhodnutia súdu pri odňatí dieťaťa v priestoroch školy N

Autor/i: -

Vyhláška č. 207/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých upravuje aj súčinnosť školy, školského zariadenia a zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ