Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Január 2018

Seminár k environmentálnej výchove a vzdelávaniu v Trenčianskom kraji

Kategória: Výzvy

Seminár k environmentálnej výchove a vzdelávaniu v Trenčianskom kraji sa uskutoční v jednotlivých okresoch Trenčianskeho kraja. 

Múdra príroda 2018

Kategória: Výzvy

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica vyhlasuje šiesty ročník literárnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v SR. Uzávierka súťaže je do 16. februára...

Junior Internet - súťaž pre žiakov základných a stredných škôl

Kategória: Výzvy

Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET vyhlasuje súťaž Junior Internet určenú žiakom základných a stredných škôl vo veku do 20 rokov. Online projekty môžu autori prihlasovať do 18. 2. 2018 (juniorinternet.sk).

Celoštátna súťaž stredoškolákov 3D TLAČ

Kategória: Výzvy

CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica pripravili pre žiakov stredných škôl súťaž v oblasti kreativity a tvorby s podporou moderných digitálnych technológií, pod názvom 3D TLAČ. Prihlasovanie do súťaže bude prebiehať v čase do 31.1.2018 (svs.edu.sk).

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Kategória: Výzvy

26. ročník súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád súťaže, sa bude niesť v znamení Roka slovenskej štátnosti. Práce žiakov spolu s prihláškou je potrebné zaslať na adresu ŠPÚ do 31. januára 2018. 

Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2018

Kategória: Výzvy

Od roku 2008, Európsky parlament spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene každoročne vyzýva mladých ľudí zo všetkých členských štátov EÚ, aby predložili projekty, ktoré realizujú mladí od 16 do 30 rokov pre mladých ukazujúc ...

Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Kategória: Výzvy

Grantový program je zameraný na voľnočasové aktivity detí a mládeže, športové aktivity a sociálne aktivity pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Najbližší termín uzávierky je 31. 1. 2018 (bratislava.sk).

Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Kategória: Výzvy

Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska vyhlasujú 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma. Program je súťasťou nadačného fondu Deti v bezpečí. Uzávierka prijímania žiadostí je 29.1. 2018 (nds.sk).

Podpora mládežníckych organizácií

Kategória: Výzvy

Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu od žiadateľov registrovaných v rámci výzvy PODPORA/R/2018. Termín: do 2. februára 2018 (www.minedu.sk). 

Ministerstvo spravodlivosti SR - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Kategória: Výzvy

Ministerstvo spravodlivosti SR  vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018 na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizm...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev