Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 1/2018

1/2018

Quo vadis... vzdelávanie na Slovensku alebo... učíme sa z vlastných chýb?

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. Zo seriálu: Editorial

Rok 2018 je zvláštny z niekoľkých hľadísk. V prvom rade je to príležitosť zamyslieť sa nad fungovaním samostatnej Slovenskej republiky za posledných 25 rokov, porovnávať, v čo sme dúfali, čo sa pod...

Reforma školstva v európskych krajinách

doc. Ing Emília Krajňáková, CSc. Zo seriálu: Editorial

Na Slovensku sa čoraz častejšie objavujú hlasy, či už zo strany rezortu školstva, prezidenta, opozičných politikov, MESA10, učiteľov, ale aj určitej časti verejnosti, o potrebe reformovať zastaraný...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk