Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2018  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Marec 2018

Výzva MV SR - Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK

Kategória: Výzvy

MV SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytnutie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 23. 4. 2018 (www.itms2014.sk).

Hľadáme ďalší zmysel – PRE NEPOČUJÚCICH 2018

Kategória: Výzvy

Cieľom grantového programu „Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich“ je podporiť organizácie a združenia, ktoré sa svojou činnosťou venujú komunite nepočujúcich, zlepšiť zručnosti nepočujúcich v používaní IKT. Ukončenie podávania projektov - 23. marec 2018 (nadacnyfondtelekom.sk).

MŠVVaŠ SR - Enviroprojekt 2018

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT 2018. Vyplnenú žiadosť  žiadateľ predkladá do 29. marca 2018 (minedu.sk).

Podujatie #NOC Technology hosťuje aktuálneho podnikateľa roka Michala Weisa - softvérového mága svetovej armádnej a meteo špičky

Kategória: Výzvy Autor: Patrícia Žitňáková

Jedna z najobľúbenejších IT tech akcií roka sa blíži! Nadšenci nových technológií sa budú môcť zísť na podujatí Night of Chances Technology o niekoľko dní - 14. marca. 

Jarné kolo 6. ročníka grantového programu Dôvera

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo 6. ročníka grantového programu Dôvera. Cieľom programu je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života. Uzávierka žiadostí je do 20. marca (nds.sk).

Prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“

Kategória: Výzvy

Dňa 27. apríla 2018 sa uskutoční prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“.  Jej cieľom je zviditeľniť tvorivé aktivity učiteľov a detí v oblasti tvorivej dramatiky v rámci celého Slovenska. Môžu sa jej zúčastniť pedagogickí zamestnanci materských škôl a deti predškolského veku, navštevujúce materskú školu zaradenú v sieti škôl a školských zariadení SR. Záväzné prihlášky zaslať do 31. 03. 2018 (minedu.sk).

Šport v regióne - Nadácia Kia Motors Slovakia

Kategória: Výzvy

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom programe Šport v regióne 2018, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji, určených pre deti a mládež do 18 rokov. Tento rok môžete vaše projekty predkladané v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 5. apríla 2018. (nadaciakia.sk).

Nadácia VÚB - pre Nádej

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB vyhlasuje do 25. 3. 2018 otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči (nadaciavub.sk). Tento rok si organizácie môžu požiadať o grant na projekty arteterapie a animoterapie.

Medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav organizuje 18. apríla v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu vrátane workshopov na podporu vyučovania cudzích jazykov pre učiteľov základných škôl. Prihlasovací formulár treba vyplniť do 30. marca 2018 (statpedu.sk).

Seminár - vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a podpora vzdelávania v informačnej gramotnosti

Kategória: Výzvy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Mestská knižnica mesta Piešťany pozývajú školských knihovníkov a riaditeľov ZŠ a SŠ na celoslovenský seminár zameraný na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a na podporu vzdelávania v informačnej gramotnosti. Seminár sa uskutoční 15. marca v Piešťanoch. Prihlášky treba potvrdiť do 9. marca 2018 (spgk.sk).

Cena Nadácie Orange

Kategória: Výzvy Autor: Nadácia Orange, Barbora Oberučová

Výnimoční ľudia, ktorí svojou nezištnou prácou a odhodlanosťou robia zo Slovenska lepšie miesto pre život sa aj tento rok môžu uchádzať o Cenu Nadácie Orange. Na Slovensku jedinečné ocenenie práce mimovládnych organizácií otvára svoj nominačný proces už po deviaty raz. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk