Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Marec 2018

Výzva MV SR - Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK

Kategória: Výzvy

MV SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytnutie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 23. ...

Hľadáme ďalší zmysel – PRE NEPOČUJÚCICH 2018

Kategória: Výzvy

Cieľom grantového programu „Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich“ je podporiť organizácie a združenia, ktoré sa svojou činnosťou venujú komunite nepočujúcich, zlepšiť zručnosti nepočujúcich v používaní IKT. Ukončenie podávania projektov - 23. m...

MŠVVaŠ SR - Enviroprojekt 2018

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT 2018. Vyplnenú žiadosť  žiadateľ predkladá do 29. ma...

Podujatie #NOC Technology hosťuje aktuálneho podnikateľa roka Michala Weisa - softvérového mága svetovej armádnej a meteo špičky

Kategória: Výzvy

Jedna z najobľúbenejších IT tech akcií roka sa blíži! Nadšenci nových technológií sa budú môcť zísť na podujatí Night of Chances Technology o niekoľko dní - 14. marca. 

Jarné kolo 6. ročníka grantového programu Dôvera

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jarné kolo 6. ročníka grantového programu Dôvera. Cieľom programu je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života. Uzávierka žiadostí je do 20. marca (nds.sk).

Prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“

Kategória: Výzvy

Dňa 27. apríla 2018 sa uskutoční prehliadka tvorivosti detí a pedagógov „BÁBKULIENKA“.  Jej cieľom je zviditeľniť tvorivé aktivity učiteľov a detí v oblasti tvorivej dramatiky v rámci celého Slovenska. Môžu sa jej zúčastniť pedagogickí zamestnanci...

Šport v regióne - Nadácia Kia Motors Slovakia

Kategória: Výzvy

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v zamestnaneckom grantovom programe Šport v regióne 2018, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji, určených pre deti a mládež do 18 rokov. Tento rok môž...

Nadácia VÚB - pre Nádej

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB vyhlasuje do 25. 3. 2018 otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči (nadaciavub.sk). Tento rok si organizácie môžu požiadať o grant na projekty arteterapie a animoterapie.

Medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav organizuje 18. apríla v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu vrátane workshopov na podporu vyučovania cudzích jazykov pre učiteľov základných škôl. Prihlasovací formulár treba vyplniť do 30. marca 2018 (statpedu.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev