Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Zmluvy, dohody, žiadosti

VZOR - Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky N

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Oznámenia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. 

VZOR - Riaditeľské voľno N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor oznámenia o riaditeľskom voľne.

VZOR - Oznámenie o výške a zložení funkčného platu N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame Vzor oznámenia o výške a zložení funkčného platu pedagogického zamestnanca podľa  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zme...

VZOR - Dohoda o pracovnej činnosti - adaptačné vzdelávanie N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor  dohody o pracovnej činnosti. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Dohoda o vykonaní prace N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor dohody o vykonaní práce. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Oznámenie o výkone kontroly - jazykové kurzy N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom je VZOR oznámenie o výkone kontroly na organizačné zabezpečenie jazykového kurzu pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR.

VZOR - Zápisnica o prerokovaní protokolu - jazykové kurzy N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom je VZOR zápisnice o prerokovaní protokolu podľa § 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe k organizácii jazykových kurzov.

VZOR - Dohoda o brigádnickej práci študenta N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor dohody o brigádnickej práci študenta. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Dohoda o pracovnej činnosti N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o pracovnej činnosti. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Dohoda o zasielaní niektorých dokladov elektronickými prostriedkami N

Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o zasielaní niektorých dokladov elektornickými prostriedkami. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ