Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Zmluvy, dohody, žiadosti

VZOR - Oznámenie o výkone kontroly - jazykové kurzy N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom je VZOR oznámenie o výkone kontroly na organizačné zabezpečenie jazykového kurzu pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR.

VZOR - Zápisnica o prerokovaní protokolu - jazykové kurzy N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom je VZOR zápisnice o prerokovaní protokolu podľa § 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe k organizácii jazykových kurzov.

VZOR - Dohoda o vykonaní prace N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor dohody o vykonaní práce. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Dohoda o zasielaní niektorých dokladov elektronickými prostriedkami N

Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o zasielaní niektorých dokladov elektornickými prostriedkami. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Dohoda o brigádnickej práci študenta N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor dohody o brigádnickej práci študenta. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Vzor - Odstúpenie od pracovnej zmluvy pred vznikom pracovného pomeru N

Autor/i: -

Vyberáme z ropoaobce.sk V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor odstúpenia od pracovnej zmluvy pred vznikom pracovného pomeru. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Dohoda o pracovnej činnosti - adaptačné vzdelávanie N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor  dohody o pracovnej činnosti. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Dohoda o pracovnej činnosti N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o pracovnej činnosti. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Zmluva o spolupráci medzi ZŠ a CPPPaP pri vytváraní podporných tímov N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty ponúkame vzor zmluvy o spolupráci medzi základnou školou, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a príp. ďalším subjektom uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ...

VZOR - Dohoda o výkone práce z domu N

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor dohody o výkone práce z domu. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ