Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Apríl 2022

MŠVVaŠ SR - Výzva „Predškoláci II“ (31. 5.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje pokračovanie rozvojového projektu pre zriaďovateľov materských škôl a špeciálnych materských škôl „Predškoláci II“. Uzávierka: 31. 5. 2022 (minedu.sk).

Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania

Kategória: Výzvy

Úrad vlády Slovenskej republiky predkladá výzvu predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania. Termín uzávierky: 13. 5. 2022 (vlada.gov.sk). (13. 5.)

Nadácia pre deti Slovenska - Škola inkluzionistov 2022 (11. 5.)

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovensko spustila výzvu na prihlasovanie sa do už 5. ročníka nášho projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania s názvom Škola inkluzionistov. Výzva na predkladanie prihlášok na školský rok 2022/2023 je otvorená do stredy 11. máj...

DRAMATICKY MLADÍ – 13. ročník súťaže o najlepší dramatický text autoriek a autorov od 9 do 18 rokov (15. 5.)

Kategória: Výzvy

Divadelný ústav vyhlasuje 13. ročník súťaže o najlepší dramatický text autoriek a autorov od 9 do 18 rokov DRAMATICKY MLADÍ. Tematické zameranie hier nie je ohraničené. Uzávierka: 15. mája 2022 (culture.gov.sk).

Výzva - ENVIROPROJEKT 2022 (10. 5.)

Kategória: Výzvy

Podpora cieľov, aktivít a celá realizácia projektu spracovaná pre témy tematických okruhov environmentálnej výchovy, ktoré si realizátor vyberie s prihliadnutím na miestne a regionálne podmienky školy. Konečný termín zaslania žiadosti: 10. 5. 2022...

MIRRaI SR - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji (9. 5.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji. Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 9. 5. 2022 (partnerskadohoda....

Nadácie Orange - Digitálny svet pre každého 2022 (3. 5.)

Kategória: Výzvy

Nadácie Orange otvára druhý ročník grantového programu Digitálny svet pre každého, ktorého cieľom je rozvíjať digitálne zručnosti digitálne vylúčených skupín v spoločnosti, budovanie lepšieho prístupu k digitálnym technológiám, motivovať ľudí k ic...

Nadácia SPP - Program Opora 2022 (2. 5.)

Kategória: Výzvy

Nadácia SPP vyhlasuje grantový program Opora 2022. V programe je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobn...

Stážový program s Ábelom Ravaszom: Menšiny, sociálna inklúzia a regionálny rozvoj

Kategória: Výzvy

Inštitút Mateja Bela vyhlasuje tohtoročný stážový program, ktorý ponúka možnosť študentom a mladým profesionálom na zoznámenie sa s témami menšinových politík, sociálnej inklúzie a regionálneho rozvoja; výskumom a analytickou činnosťou v týchto ob...

Nadácia mesta Bratislavy - Mimoriadna výzva 2022 (30. 4.)

Kategória: Výzvy

Mimoriadna výzva Nadácie mesta Bratislavy zameraná na interkultúrny a občiansky dialóg, kultúrno-komunitné inkluzívne aktivity a kultúrne prejavy scitlivujúce verejnosť vo vzťahu k cudzincom, v užšom rámci voči ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny. Uzá...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev