Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Komentáre právnych predpisov

Zákon 553/2003 Z.z.

Schválený 7. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

315/2020 Z.z.

Účinný 15. 11. 2020  

306/2020 Z.z.

Účinný 5. 11. 2020  

324/2020 Z.z.

Schválený 3. 11. 2020  

326/2020 Z.z.

Schválený 3. 11. 2020  

325/2020 Z.z.

Schválený 3. 11. 2020  


Zmena nastane

43/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

417/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2021  


Archív zmien v legislatíve