Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Plánovanie školského roka

Prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2022/2023 N

Autor/i: -

Organizačné pokyny pre školský rok 2022/2023 nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2022.

Dôležité termíny školského roka 2021/2022 pre základné a stredné školy N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2021/2022. Prehľad obsahuje termíny uverejnené v dokumente Sprievodca školským rokom 2021/2022 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ...

Delenie žiakov na skupiny v základnej škole N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ak má trieda 21 žiakov, musi sa deliť na INF a TECH na skupiny? Môže byť v skupine na ETV 22 žiakov, alebo sa musia deliť, aj keby vyučujúci ich v pohode odučil?

Plánovanie pracovných porád pred začiatkom školského roka N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame manažmentu škôl prehľad možných pracovných porád, ktoré je dobré si pred začiatkom nového školského roka plánovať, pripraviť ich obsah a stanoviť aj zodpovednosť osôb. Ide o gremiálnu radu, úvodnú pedagogickú radu s programom. Plánovať mo...

Prehľad sviatkov a prázdnin v školskom roku 2021/2022 N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a školských prázdnin v školskom roku 2021/2022.

Prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2020/2021 N

Autor/i: -

Sprievodca školským rokom 2020/2021 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020. Ponúkame výber dôležitých termínov. Ministerstvo...

Materská škola a školské prázdniny N

Autor/i: -

Školské prázdniny sú určené školám, okrem materských škôl (ďalej "MŠ"). MŠ môžu v priebehu školského roka pred školskými prázdninami zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do MŠ v tomto čase.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ