Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Plánovanie školského roka

TERMÍNY - Prijímacie pohovory na stredné školy v školskom roku 2024/2025 N

Autor/i: -

Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona č. 182/2023 Z. z. V prijímacom konaní na stredné školy sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli ...

Školské športové súťaže vyhlásené ministerstvom na školský rok 2023-2024 N

Autor/i: -

Školské športové súťaže vyhlásené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školský rok 2023-2024 sa prvý krát sa budú konať podľa iných organizačných princípov ako nešportové súťaže. 

Termíny predmetových olympiád a súťaží 2023/2024 N

Autor/i: -

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zverejňuje Terminovník predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2023/2024. 

TERMÍNY - Testovanie 9 v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 13. – 30. november 2023. Informácie o Testovaní 9. Na Testovaní 9 sa podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom ...

TERMÍNY - Prázdniny v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Podľa § 150 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka.   Školský r...

Prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2022/2023 N

Autor/i: -

Organizačné pokyny pre školský rok 2022/2023 nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2022.

Dôležité termíny školského roka 2021/2022 pre základné a stredné školy N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2021/2022. Prehľad obsahuje termíny uverejnené v dokumente Sprievodca školským rokom 2021/2022 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ...

Plánovanie pracovných porád pred začiatkom školského roka N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame manažmentu škôl prehľad možných pracovných porád, ktoré je dobré si pred začiatkom nového školského roka plánovať, pripraviť ich obsah a stanoviť aj zodpovednosť osôb. Ide o gremiálnu radu, úvodnú pedagogickú radu s programom. Plánovať mo...

Prehľad sviatkov a prázdnin v školskom roku 2021/2022 N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a školských prázdnin v školskom roku 2021/2022.

Prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2020/2021 N

Autor/i: -

Sprievodca školským rokom 2020/2021 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020. Ponúkame výber dôležitých termínov. Ministerstvo...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ