Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Otvorenosť, sebaúcta a dôvera ako predpoklady zmien

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Každá organizácia z času na čas prechádza zmenami. Niektoré sú výraznejšie, iné majú charakter iba kozmetických úprav. Investície do formovania zdravej kultúry školy sa však vrátia dvojnásobne. Prvýkrát vo výkone zamestnanca, pocite jeho úspešnosti, kde čoraz významnejší vplyv nadobúda kvalita a efektivita práce. Druhýkrát v osobnosti lídrov školy, keďže sa v tomto smere rozvíjajú jeho riadiace schopnosti a kompetencie.

Pri zohľadňovaní najčastejších problémov v pedagogickom tíme možno identifikovať ich zraniteľnosť v rovine:

  • VEDOMOSTÍ ‒ či a v akej miere sú učitelia oboznámení s oficiálnou kultúrou školy,
  • HODNÔT ‒ či stanovené normy sú jasne zadefinované v etickom kódexe, vnútornom poriadku a zároveň sú porovnateľné so skutočným správaním učiteľov,
  • NÁZOROV ‒ čo si zamestnanci myslia o živote vnútri školy a ako je do etického kódexu zakomponovaný ich pohľad,
  • SCHOPNOSTÍ ‒ či sú lídri a zamestnanci schopní rozoznávať potenciálne etické konflikty a prijímať správne rozhodnutia.

Reflexia - Čo je podmienkou úspešného zvládnutia zmien? Na čom napĺňanie vízií školy stroskotáva?

Spôsob uvažovania ľudí v tíme nemusí vždy zodpovedať predstavám nadriadeného. Od vyslovenia zmeny po jej prijatie a stotožnenie sa s ňou môže uplynúť nejaký čas.

Základným predpokladom naštartovania zmeny kultúry je uznanie jej nevyhnutnosti a jasné deklarovanie názoru na etické otázky zo strany vedenia školy.

Otvorenosť pre dialóg

Otvorenie priestoru pre dialóg predpokladá zrelosť iniciátora. Napriek tomu, že najviac problémovou oblasťou spolupráce môže byť akceptova

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk