Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - November 2015

Getrag pre región východného Slovenska

Kategória: Výzvy

Grantový program je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou. Program podporí projektové zámery neziskových organizácií v niektorej zo zadefinovaných tematických oblastí. Realizuje sa v regióne východného Slovenska – K...

Dni otvorených dverí na stredných školách v decembri

Kategória: Výzvy

Dni otvorených dverí v mesiaci december majú na týchto SŠ: SŠ - SOŠ elektrotechnická (Banská Bystrica), Gymnázium A. Kmeťa (Banská Štiavnica), SPŠ S. Mikovíniho (Banská Štiavnica), Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby (Vlastenecké nám...

Odborný seminár: Kvalita práce s mládežou

Kategória: Výzvy

V dňoch 9. decembra 2015 sa v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže uskutoční odborný seminár venujúci sa téme kvality práce s mládežou. Prihlásiť na seminár sa môžete do 4. decembra 2015 do 17:00 hodiny (iuventa.sk).

Vzdelávacie materiály ako nástroj zmeny

Kategória: Výzvy

Oddelenie globálneho vzdelávania organizuje 10.decembra konferenciu s názvom Vzdelávacie materiály ako nástroj zmeny. Hlavný rečník bude Vladimír Burjan. V panelovej diskusii budú zaujímaví hostia z praxe- zo škôl a mimovládnych organizácií, ktoré...

Grantový program „Pomáhame vyrásť“ - Zodpovedné stravovanie

Kategória: Výzvy

Piaty ročník grantového programu „Pomáhame vyrásť“ je zameraný na tému Zodpovedné stravovanie. Cieľom je podporiť praktické aktivity škôl zamerané na tému potraviny s prepojením na šetrenie energiou, vodou a minimalizáciou odpadu. Podporených bude...

Celoslovenské školské podujatie žiakov ZŠ a SŠ JUVYR

Kategória: Výzvy

V dňoch 24. až 25. novembra 2015 v Národnom tenisovom centre sa uskutoční 24. ročník podujatia JUVYR s témou Podpora odborného a duálneho vzdelávania. Stredné odborné školy predstavia na tomto celoslovenskom podujatí svoje vzdelávacie programy for...

Foto a video súťaže - #lovemyapprenticeship

Kategória: Výzvy

Generálny Direktoriát pre zamestnanosť, sociálne veci a inklúziu pri Európskej Komisii organizuje súťaž  #lovemyapprenticeship. Súťaž je určená učňom vo veku 16 až 24 rokov v ktorejkoľvek krajine EÚ. Stačí, keď na Facebook, Twitter alebo Instagram...

Stredoškolák - 17. ročník výstavy stredných škôl

Kategória: Výzvy

V dňoch 12.- 13. novembra 2015 sa v areáli EXPO CENTER a.s. v Trenčíne uskutoční 17. ročník výstavy stredných škôl Stredoškolák. Súťasťou sprievodného programu je aj regionálna konferencia "Stredné odborné školstvo", ktorú organizuje Trenčianska r...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev