Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 3/2017

3/2017

Videohry a teória flow v pozornosti manažmentu škôl

Mgr. Michal Božík

Videohry sú súčasťou kultúry už dlhú dobu. Slovenský vzdelávací systém na ne však vôbec nereaguje, dokonca sa ich obáva. Prečo by ale mali byť v „hľadáčiku“ pedagógov a riaditeľov škôl? Videohry ma...

R. Brédová - Využiť naplno potenciál žiakov je veľmi užitočné

Mgr. Renáta Brédová, ZŠ Park Angelinum, Košice Vyštudovala Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove. Je lektorkou vzdelávania pedagógov a pracovníkov s deťmi a mládežou pre  Vysokoefektívne učenie (VEU) ...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk