Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Jún 2019

Grantový program Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Kategória: Výzvy

Grantový program hl. mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa orientuje na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy, výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave, sociálnych aktivít prostredníctvom a...

Férová Nadácia - Sloboda nie je samozrejmosť

Kategória: Výzvy

Férová Nadácia vyhlasuje grantový program „Sloboda nie je samozrejmosť“. Nadácia podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktoré mladej generácii pripomínajú hodnotu slobody v spojitosti so 17. novembrom 198...

MŠVVaŠ SR - Zdravie na tanieri 2019

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt na podporu zdravia a prevencie obezity v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2019“. Dátum uzávierky: 8. 7. 2019 (minedu.sk).

Zlepšenie a revitalizácia materiálno-technického zabezpečenia ZŠ v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v ZŠ na rok 2019

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu o poskytnutie dotácie na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 20...

Výzva č. 6/2019 Fondu na podporu národnostných menšín

Kategória: Výzvy

Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre bulharskú, českú, maďarskú, rómsku a židovskú národnostnú menšinu. Termín predkladania žiadostí pre výzvu je do 1. júla 2019 (kultminor...

Výzva - ,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlásilo 5. hodnotiace kolo vo výzve na predkladanie  žiadostí o  poskytnutie nenávratného  finančného príspevku s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 pod názvom  Čitateľská, matematická,  finančná  a  prírodovedná  gramotnosť na gymnáziu“...

Projekt Šťastná škola - Výzva na zapojenie sa do programu

Kategória: Výzvy

Medzinárodná organizácia IWEN založená Nadáciou Svet je s Tebou lepší vyhlasuje Výzvu na získanie titulov Šťastná škola, Šťastná materská škola. Prihlásenie sa do 30. júna 2019 (www.hodinastastia.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev