Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Január 2020

Súťaž esejí k 75. výročiu vzniku OSN

Kategória: Výzvy

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlásilo súťaž esejí pre študentov stredných škôl na Slovensku pri príležitosti 75. výročia založenia Organizácie spojených národov (OSN) a ratifikácie Charty OSN. Uzávierka: 30. 6. 2020 ...

Súťaž – “Junior internet 2020”

Kategória: Výzvy

Asociácia pre mládež, vedu a techniku vyhlasuje súťažnú konferenciu Junior Internet určenú žiakom základných a stredných škôl. Uzávierka do:  15. 3. 2020 (juniorinternet.sk).

Nadácia VÚB - Pomôžte svojej komunite 2020

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB pripravila grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Termín uzávierky: 15. 2. 2020 (nadaciavub.sk).

MŠVVaŠ SR - Hlas mladých - podpora činností rozvíjajúcich zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na regionálnej úrovni

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe HLAS MLADÝCH. Výzva je zameraná na podporu činností, ktoré rozvíjajú zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na regionálnej úrovni. Uzávierka: 17. 2. 20...

MŠVVaŠ SR - Komunita mladých - implementácia opatrení strategického dokumentu pre prácu s mládežou na miestnej úrovni

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu aktivít zameraných na implementáciu opatrení definovaných v strategickom dokumente pre prácu s mládežou na miestnej úrovni (3. fáza) ktoré sa opierajú o predchádzajúcu analýzu stavu a p...

MŠVVaŠ SR - Komunita mladých - zber údajov, ich analýza, tvorba strategického dokumentu na miestnej úrovni

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Programov pre mládež KOMUNITA MLADÝCH. Výzva sa zameriava na 1. a 2. fázu – zber údajov a ich analýza a tvorba strategického dokumentu na miestnej úrovni pre oblasť mládeže. Uzávierka: 28....

MŠVVaŠ SR - program Služby pre mladých - služby v oblasti dobrovoľníctva

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy program pre mládež na roky 2014 - 2020 v programe Služby pre mladých. Uzávierka: 17. 2. 2020 do 14:30 hod. (www.minedu.sk). 

Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách

Kategória: Výzvy

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu SR. Výzva je určená pre základné a stredné školy. Uzatvorenie výzvy: 28. 2. 20...

MŠVVaŠ SR - program Služby pre mladých - informačné a poradenské služby

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy programy pre mládež na roky 2014 - 2020 v programe Služby pre mladých. Uzávierka: 17. 2. 2020 (www.minedu.sk).

MŠVVaŠ SR - PRIORITY mládežníckej politiky 2020

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy program pre mládež na roky 2014 - 2020 v programe PRIORITY mládežníckej politiky. Oprávnenými žiadateľmi sú CVČ zaradené do siete škôl a školských zariadení. Uzáv...

Štartuje piaty ročník súťaže Pre Vodu - Nadácia Ekopolis

Kategória: Výzvy

Nadácia Ekopolis organizuje celoslovenskú súťaž PRE VODU, ktorá sa zameriava na hľadanie inšpiratívnych riešení hospodárenia s vodou. Do 3. 2. 2020 môžu samosprávy, združenia a firmy nominovať konkrétnu situáciu či problém, ktorý sa týka zadržiava...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev