Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2016  

Zoradiť podľa:

Výzvy - September 2016

Projekt - Viem, čo zjem

Kategória: Výzvy

Projekt „Viem, čo zjem“ je prvým ročníkom celosvetového programu Nestlé Healthy Kids realizovanom na Slovensku. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku 9 – 12 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Pre zapojenie školy do projektu je potrebné vyplniť do 15. októbra 2016 online prihlášku na webovej stránke www.viemcozjem.sk. 

Talenty Novej Európy - 10. ročníka programu Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti SLOVNAFT, a.s.,

Kategória: Výzvy

Zapoj sa do 10. ročníka programu Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti SLOVNAFT, a. s., staň sa Talentom Novej Európy a získaj grant. Program je určený pre žiakov/žiačky a študentov/študentky základných, stredných a tiež vysokých škôl s vynikajúcimi výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní. Termín vyplnenia prihlášky: do 22. októbra 2016 (tne.sk).

Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť - uznanie - rovnosť.

Kategória: Výzvy

Regionálna akadémia s názvom Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť je vzdelávací program zameraný na podporu demokratickej a inkluzívnej školskej klímy v Slovenskej a Českej republike, určený prezákladné školy a gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom. Slovenské a české školy môžu využiť možnosť pridať sa k absolventom akadémií. Elektronické prihlasovacie formuláre  môžu školské tímy zasielať do 10. októbra a prihlášky v papierovej podobe do 15. októbra.

Týždeň celoživotného učenia

Kategória: Výzvy

Podujatie, ktoré sa snaží upozorniť na význam celoživotného učenia pre zdravie občianskej spoločnosti pomocou organizovania prednášok, workshopov a diskusií po celom Slovensku, sa uskutoční v dňoch v dňoch 17. až 23. októbra 2016. Hlavným koordinátorom je Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) (tcu.sk).

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia

Kategória: Výzvy

Podporuje aktivity pre znevýhodnené skupiny občanov, detské ihriská, kultúrna a spoločenská podpora v regióne, revitalizácia vinohradníckych prvkov, mládežnícke koncerty, ochotnícke divadlá, skautské tábory, deti a keramika, tvorivé dielne, umelecké – hudobné – tanečné – výtvarné – keramnické – výchovné – vzdelávacie aktivity, zachovanie a udržanie tradícii a zvykov regiónu. Uzávierka prijímania žiadostí je do 2. októbra 2016 (revia.sk).

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou

Kategória: Výzvy

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerské reprezentatívne organizácie v rezorte školstva na Slovensku pozývajú na 9. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Dôstojné pracovné podmienky a spoločenské postavenie zamestnancov školstva v krajinách V4. Konferencia sa uskutoční v Bratislave v dňoch 03. – 04. októbra 2016 v Aula Ekonomickej univerzity (ozpsav.sk).

Grantový program Zelené oči

Kategória: Výzvy

Zelené oči je grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy. Účelom grantového programu je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a/alebo  zvýšenie environmentálneho povedomia občanov. Žiadosť o poskytnutie grantu je možné podávať priebežne počas roka najneskôr do 30.9. príslušného roka (tsk.sk).

Európska Noc výskumníkov

Kategória: Výzvy

Desiaty ročník festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2016  sa uskutoční 30. 9. 2016 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách (nocvyskumnikov.sk).

Komunitné granty - Nadácia VÚB

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB v spolupráci s Impact HUB vyhlasuje grantovú schému Komunitné granty, v ktorej sa o konečných víťazoch rozhodne vo verejnom hlasovaní. Nadácia VÚB podporí 24 komunitných projektov. Maximálna výška jedného komunitného grantu je 3 000 eur. Uzávierka prijímania žiadostí je 30.9.2016  (nadaciavub.sk).

Leaf Award 2016 -"namakané makovice"

Kategória: Výzvy

Občianske združenie Leaf ponúka prostredníctvom ocenení Leaf Award mladým ľuďom vo veku 10 – 16 rokov príležitosť, uchádzať sa o podporu svojich výnimočných projektov, výkonov alebo dosiahnutých výsledkov. Hlavným objektom záujmu sú mladí ľudia, študenti stredných a žiaci základných škôl, ktorí dosahujú pozoruhodné výsledky, neustále pracujú na svojom napredovaní, a tým sa stávajú inšpiráciou aj pre ostatných. Termín prihlásenia do 30. 9. 2016 (award.leaf.sk). 

POZVÁNKA - Záložka do knihy spája slovenské školy

Kategória: Výzvy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2016 5. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy. Prihlášky sa prijímajú do 30. septembra 2016 (spg.sk). 

ICT Proposers´ Day 2016 v Bratislave

Kategória: Výzvy

Približne 2 500 účastníkov z celej Európskej únie aj iných krajín sveta  sa v bratislavskej Inchebe zíde v dňoch 26. – 27. septembra 2016 na najväčšom networkingovom podujatí v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ s názvom ICT Proposers´Day 2016. Záujemcovia o účasť majú možnosť registrovať sa do 22. septembra 2016 (www.ec.europa.eu).

Druhé kolo Otvoreného grantového programu 2016 - Nadácia SLSP

Kategória: Výzvy

Od 22.8. do 23.9. 2016 môžu neziskové a mimovládne organizácie, školy, obce a mestá posielať svoje projekty prostredníctvom elektronickej podateľne. O grant môžu požiadať aj tie organizácie, ktoré sa o grant hlásili v prvom kole, avšak s iným projektom (nadaciaslsp.sk).

Ponuka odbornej a výskumnej praxe pre študentov učiteľských odborov

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav v Bratislave ponúka možnosť  absolvovať odbornú prax  pre študentov pedagogických fakúlt na Slovensku v učiteľských študijných programoch a pedagogiky (statpedu.sk).

Dobrovoľníci na festival Jeden svet 2016

Kategória: Výzvy

Staň sa dobrovoľníkom na festivale Jeden svet 2016! Festival sa bude konať vo dňoch 13. 10. – 18. 10. Predpokladané zapojenie dobrovoľníkov je pred aj počas festivalu. Odmenou pre všetkých dobrovoľníkov bude voľná permanentka na celý festival (jedensvet.sk).

Národná konferencia mládeže "Som talent"

Kategória: Výzvy

Rada mládeže Žilinského kraja pozýva mladých ľudí na Národnú konferenciu mládeže, ktorá sa uskutoční 4. októbra 2016 v Žiline. Mladí ľudia z celého Slovenska sa môžu prihlásiť do 20. septembra 2016 (iuventa.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk