Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - September 2016

Projekt - Viem, čo zjem

Kategória: Výzvy

Projekt „Viem, čo zjem“ je prvým ročníkom celosvetového programu Nestlé Healthy Kids realizovanom na Slovensku. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku 9 – 12 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podpo...

Talenty Novej Európy - 10. ročníka programu Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti SLOVNAFT, a.s.,

Kategória: Výzvy

Zapoj sa do 10. ročníka programu Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti SLOVNAFT, a. s., staň sa Talentom Novej Európy a získaj grant. Program je určený pre žiakov/žiačky a študentov/študentky základných, stredných a tiež vysokých škôl s vynikajúci...

Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť - uznanie - rovnosť.

Kategória: Výzvy

Regionálna akadémia s názvom Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť je vzdelávací program zameraný na podporu demokratickej a inkluzívnej školskej klímy v Slovenskej a Českej republike, určený pr...

Týždeň celoživotného učenia

Kategória: Výzvy

Podujatie, ktoré sa snaží upozorniť na význam celoživotného učenia pre zdravie občianskej spoločnosti pomocou organizovania prednášok, workshopov a diskusií po celom Slovensku, sa uskutoční v dňoch v dňoch 17. až 23. októbra 2016. Hlavným koordiná...

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia

Kategória: Výzvy

Podporuje aktivity pre znevýhodnené skupiny občanov, detské ihriská, kultúrna a spoločenská podpora v regióne, revitalizácia vinohradníckych prvkov, mládežnícke koncerty, ochotnícke divadlá, skautské tábory, deti a keramika, tvorivé dielne, umelec...

Európska Noc výskumníkov

Kategória: Výzvy

Desiaty ročník festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2016  sa uskutoční 30. 9. 2016 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, p...

Grantový program Zelené oči

Kategória: Výzvy

Zelené oči je grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy. Účelom grantového programu je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a/alebo  zvýšenie environmentálneho pove...

Komunitné granty - Nadácia VÚB

Kategória: Výzvy

Nadácia VÚB v spolupráci s Impact HUB vyhlasuje grantovú schému Komunitné granty, v ktorej sa o konečných víťazoch rozhodne vo verejnom hlasovaní. Nadácia VÚB podporí 24 komunitných projektov. Maximálna výška jedného komunitného grantu je 3 000 eu...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev