Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Grantový program Zelené oči

Kategória: Výzvy

Zelené oči je grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy. Účelom grantového programu je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a/alebo  zvýšenie environmentálneho povedomia občanov. Žiadosť o poskytnutie grantu je možné podávať priebežne počas roka najneskôr do 30.9. príslušného roka (tsk.sk).

Granty sú poskytované na základe VZN č. 27/2016 schváleného Zastupiteľstvom TSK dňa 11.07.2016 uznesením číslo 386/2016.

Oprávnení žiadatelia:

  1. obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie,
  2. iné právnické osoby ako sú uvedené v bode a) a fyzické osoby – podnikatelia.

s trvalým pobytom resp. sídlom na území Trenčianskeho kraja.

Oblasti podpory:

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev