Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Termíny a plánovanie

Maturitná skúška - termíny N

Autor/i: -

Termíny a organizácia internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 bolo po...

Prehľad dôležitých termínov v apríli N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci apríl. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovaných...

Termíny - prijímanie na stredné školy - apríl - jún N

Autor/i: -

Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl - apríl až júl 2021.

Záverečná skúška, absolventská skúška, záverečná pomaturitná skúška a celkové hodnotenie manuálnych zručností - termíny N

Autor/i: -

Termíny a organizáciu záverečnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v riadnom termíne sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvo...

Termíny pre prijímacie pohovory a usmernenie k prijímacím pohovorom na stredné školy N

Autor/i: -

V rámci dištančného vzdelávania počas šk. roka 2019/2020 a 2020/2021 bolo základným školám odporúčané slovné hodnotenie. Ak stredné školy zohľadňujú v prijímacom konaní známky, slovné hodnotenie akceptujú, nastavujú a zverejňujú systém jeho prevod...

Termíny - Testovanie 9, maturitná skúška, prijímacie konanie N

Autor/i: -

Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zák...

Náklady - výkon funkcie predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií N

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2021:

Prehľad dôležitých termínov v marci N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci marec. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiáda...

Prehľad dôležitých termínov vo februári N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci február. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiá...

Zmena vyhlášky o škole v prírode N

Autor/i: -

Vyhláška, ktorá mení vyhlášku o škole v prírode vyšla v Zbierke zákonov pod č. 436/2020 Z.z.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ