Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Termíny a plánovanie

Prehľad dôležitých termínov v marci

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci marec. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  Uvá...

Prehľad dôležitých termínov vo februári

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci feburár. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  U...

Prehľad dôležitých termínov v januári

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci január. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  Uv...

Prehľad dôležitých termínov v decembri

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci december. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiádach a súťažiach.  ...

Prehľad dôležitých termínov v novembri

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci november. Informujeme aj o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, ako aj o plánovaných olympiádach a súťaž...

Prehľad dôležitých termínov v októbri

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s výkazmi, odoslaním údajov do Centrálneho registra za príslušný mesiac.  Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných akt...

Zber údajov pre financovanie z podielových daní - termíny

Autor/i: -

Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40 - 01 o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. 9. 2019 - prehľad termínov.

Prehľad dôležitých termínov v septembri

Autor/i: -

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov, dôležitých termínov súvisiacich s prechodom zo základnej školy na strednú školu. Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci s...

Maturita 2020 - termíny

Autor/i: -

Aktuálne: https://www.direktor.sk/sk/aktuality/vyucovanie-na-skolach-bude-prerusene-do-odvolania.a-12092.html Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zák...

Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre základné školy

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre základné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk