Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Termíny a plánovanie

Prehľad dôležitých termínov vo februári N

Autor/i: redakcia

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní v mesiaci február. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovaných olympiádach aj s...

Prehľad dôležitých termínov v januári N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní v mesiaci január. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovaných olympiádach aj st...

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 N

Autor/i: -

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje MŠVVaŠ SR termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský r...

Zber údajov za neštátne zariadenia poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. 1. 2023 N

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR v súlade s § 9o zákona č. 394/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. oznamuje, že v priebehu januára 2023 sa uskutoční zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na rok 2023 o počte...

Termíny konania, organizácie a hodnotenia záverečnej skúšky N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 415/2021 Z. z., ktorý novelizoval školský zákon. Novela školského zákona upravuje určovanie termínov konania záverečnej skúšky a upravuje časti záverečnej skúšky.

Príjem vzdelávacích poukazov N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V zmysle § 4 ae zákona 597/2003 a § 9 NV 630/2008 môžeme prijať VP aj od žiakov, ktorí nie sú žiakmi našej školy, ale sú žiakmi inej SŠ či ZŠ?

Prehľad dôležitých termínov v decembri N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní v mesiaci december. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovaných olympiádach aj ...

Prehľad dôležitých termínov v novembri N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní v mesiaci november. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovaných olympiádach aj ...

Externé testovanie na získanie nižšieho stredného vzdelania - termíny N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva zabezpečí v školskom roku 2022/2023 na základe § 155 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania, ktorého sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré dosiahli primárne vzdelanie...

Testovanie 5/2023 N

Autor/i: -

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa Testovanie 5 v školskom roku 2022/2023 uskutoční 17. mája 2023 (streda).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ