Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Termíny a plánovanie

Prehľad dôležitých termínov v máji 2024 N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad pamätných dní, štátnych sviatkov, významných medzinárodných dní, prázdnin v mesiaci máj 2024. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturitnej skúške, plánovaných ...

Harmonogram Testovanie 9 2024 v náhradnom termíne N

Autor/i: -

Náhradný termín T9 sa uskutoční 4. a 5. apríla 2024 na vybraných školách v rámci kraja. Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s pä...

Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky N

Autor/i: -

Aprílový (náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 11. apríla 2024 na vybraných stredných školách. Na aprílovom termíne sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí boli prihlásení na marcový termín externej časti a písomnej formy internej časti maturit...

TERMÍNY - Prijímacie pohovory na stredné školy v školskom roku 2024/2025 N

Autor/i: -

Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona č. 182/2023 Z. z. V prijímacom konaní na stredné školy sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli ...

Prehľad dôležitých termínov v apríli 2024 N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad pamätných dní, štátnych sviatkov, významných medzinárodných dní, prázdnin v mesiaci apríl 2024. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturitnej skúške, plánovanýc...

Harmonogram marcového termínu EČ a PFIČ MS 2024 N

Autor/i: -

Pripomíname harmonogram marcového termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Prehľad dôležitých termínov v marci 2024 N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad pamätných dní, štátnych sviatkov, významných medzinárodných dní, prázdnin v mesiaci marec 2024. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturitnej skúške, plánovanýc...

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy v mesiaci – marec N

Autor/i: -

Prinášame prehľad informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl.

Prehľad dôležitých termínov vo februári 2024 N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní v mesiaci február 2024. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovaných olympiádach...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ