Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Marec 2021

Kultúra pre znevýhodnené skupiny (2021)

Kategória: Výzvy

Výzva je určená na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Uzávierka do 23. 4. (grantexpert.sk).

2. kolo výzvy na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností

Kategória: Výzvy

Pedagogickí a odborní zamestnanci regionálneho školstva, chcete zdieľať svoje najlepšie skúsenosti z vyučovacej a riadiacej praxe s kolegami z iných škôl alebo školských zariadení? Uzávierka výzvy je do 16. apríla 2021 (mpc-edu.sk).

Nadácia SPP - Grantový program OPORA (2021)

Kategória: Výzvy

Výzva je určená poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov. Uzávierka: do 16. 4. ...

Nadácia ESET - Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19

Kategória: Výzvy

Grantová výzva zameraná na tvorbu efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácii, vedecko-výskumných prieskumov a analýz pre využitie v boji proti pandémii COVID-19 a pri znižovaní jej negatívnych následkov. Uzávierka: do 31. 3. 2021 (grantexpert.sk).

Podpora mimovládnych organizácií a regionálneho rozvoja

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Termín na podanie žiadostí 15. 04. 2021 (www.mirri.gov.sk).

Granty z Veľvyslanectva USA na Slovensku

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré prispievajú k ochrane ľudských práv a kultúry. Podporené môžu byť napríklad aj projekty zamerané na výučbu anglického jazyka, multikulturalizumus, postavenie žien a ďalšie témy. Uzávierka: 31. 7. 2021 ...

Fond na podporu športu: Podpora pre amatérske športové kluby a organizácie

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je poskytnutie finančného príspevku na zmiernenie negatívnych dopadov prijatých opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 na hospodárenie amatérskych športových organizácií. Uzávierka: do 15. 4. 2021 (grantexpert.sk).

Nadácia SPP - Grantový program Športuj aj Ty!

Kategória: Výzvy

Nadácia SPP chce podporiť deti pri športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska.Cieľom grantového programu je podpora zdravého životného štýlu detí ale aj mládeže a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Uzávierka 31. 3. 2021 (grantexpert.sk).

MPSVaR - Pomoc pre základné umelecké školy

Kategória: Výzvy

Od 1. marca 2021 môžu základné umelecké školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov za obdobie, keď boli povinne zatvorené rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR. Žiadosti o poskytnutie finan...

Nadácia pre deti Slovenska - Program rozvoja životných zručností

Kategória: Výzvy

Program je zameraný na rozvoj zručností pedagógov základných a stredných škôl, odborných zamestnancov a zástupcov mimovládnych organizácií, ktorí sa venujú práci s deťmi a mladými ľuďmi. Uzávierka: 31. 3. 2021 (grantexpert.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev