Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 7/2014

7/2014

Vzdelávacie programy pre mládež na roky 2014 - 2020

doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD.

Slovensko je jednou z najmladších krajín EÚ s takmer dvomi miliónmi mladých ľudí do 30 rokov. Súčasná mladá generácia predstavuje podstatnú časť obyvateľstva – cca 37,4 %. Táto skupina má špecifick...

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (1.)

JUDr. Viera Lichá Valicová Zo seriálu: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Protispoločenská činnosť páchaná v objektoch škôl. V poslednej dobe sa čoraz väčšia pozornosť venuje problematike trestnej činnosti mládeže, jej príčin, dôsledkov, vhodného pôsobenia a trestania. V...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk