Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2018  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Február 2018

Inovačné impulzy a ich implementácia v edukácii - konferencia s panelovou diskusiou

Kategória: Výzvy

Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pozýva na konferenciu s panelovou diskusiou. Konferencia sa uskutoční 5. júna 2018 v Banskej Bystrici. 

Nadácia Kia Motors Slovakia - Dobrovoľníctvo 2018

Kategória: Výzvy

Nadácia Kia Motors Slovakia sa rozhodla podporiť dobrovoľnícke aktivity v neziskových organizácii v Žilinskom kraji. Uzávierka na odoslanie projektového formulára je do 12. marca 2018 (nadaciakia.sk).

Nadácia Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame

Kategória: Výzvy

Nadácia Tesco podporí projekty zamerané na zlepšenie prostredia v okolí. Projekty treba odoslať najneskôr 29. 3. 2018 (tesco.sk/pomahame/about/).

O cenu Jána Červeňa 2018

Kategória: Výzvy

Súťaž je určená talentovaným autorom, básnikom a prozaikom do 35 rokov. Uzávierka tejto súťaže je 15. marca 2018 (litcentrum.sk).

Nakresli žiacku knižku

Kategória: Výzvy

ŠEVT vyhlasuje 18. ročník súťaže Grafický návrh obálky žiackej knižky. Uzávierka súťaže je 30. marca 2018 (sevt.sk).

Nadácia Poštovej banky vyhlásila grantový program Nápad pre folklór

Kategória: Výzvy

Podporí najlepšie nápady, ktoré sa zaoberajú našim kultúrnym dedičstvom, jeho výskumom, propagáciou a prezentáciou. O finančnú podporu sa môžu uchádzať aj školy a škôlky. Uzávierka prijímania projektov je do 25. 3. 2018 (napadprefolklor).

8. ročník súťaže pre stredoškolákov Esej Jána Johanidesa

Kategória: Výzvy

Literárne informačné centrum v spolupráci s partnermi vyhlásilo 8. ročník esejistickej súťaže pre stredoškolákov Esej Jána Johanidesa. úťažné práce treba zaslať do 15. marca 2018 (www.litcentrum.sk/esej).

19. ročník grantového programu Hodina deťom

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 19. ročník grantového programu Hodina deťom. Finančné prostriedky verejnej zbierky, vyzbierané do 31. 5. 2018, rozdelí nadácia do všetkých regiónov a na projekty, ktoré pomáhajú riešiť aktuálne problémy a potreby detí a mladých ľudí na Slovensku. Uzávierka - 15. marec do 24:00 hod. (nds.sk).

Výzva MŠVVaŠ SR - Poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR odbor mládeže vyhlasuje výzvu v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH - poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže. Žiadosť sa predkladá najneskôr do 9. marca 2018 do 14:30 hod. (minedu.sk).

Hlas mladých - výzva - dotačná schéma Programy pre mládež na roky 2014-2020

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR odbor mládeže vyhlasuje výzvu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 - 2020 v programe Hlas mladých. Žiadosť sa predkladá elektronicky najneskôr do 8. marca 2018 do 14:30 hod. (minedu.sk).

Possibilitas Terapie pre deti zo sociálne slabších rodín.

Kategória: Výzvy

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila Grantový program „POSSIBILITAS“ Terapie pre deti zo sociálne slabších rodín. Hlavnou myšlienkou bolo pomôcť rodinám v sociálnej núdzi a poskytnúť príspevok na dvojtýždňový rehabilitačný pobyt pre deti trpiace neuromuskulárnymi poruchami. Žiadosti pre rok 2018 je potrebné zaslať do konca marca 2018(nadacia-volkswagen.sk).

Výzva MŠVVaŠ SR - Program SLUŽBY PRE MLADÝCH - poskytovanie informačno-poradenských služieb mladým

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 - 2020 v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH - poskytovanie informačno-poradenských služieb mladým. Žiadosť sa predkladá elektronicky najneskôr do 8. marca 2018 (minedu.sk).

Súťaž Vojaci očami detí 2018

Kategória: Výzvy

Minister obrany SR Peter Gajdoš, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim a mesačník OBRANA vyhlasujú pre žiakov základných škôl 17. ročník výtvarnej súťaže Vojaci očami detí. Účastníci súťaže môžu posielať svoje práce do 11. mája 2018 (mod.gov.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - Projekty zamestnancov

Kategória: Výzvy

Zamestnanci Volkswagen Slovakia, ktorí sa angažujú na nejakom projekte, majú novú myšlienku alebo sa chcú zasadiť za vzdelávací projekt, ktorý je z ich pohľadu veľmi dôležitý, môžu od Nadácie Volkswagen Slovakia získať pre „svoj projekt" podporu až do výšky 1000,- eur. Žiadateĺom môžu byť aj občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie. Uzávierka prijímania žiadostí v 1. kole je 20. februára 2018 (nadacia-volkswagen.sk).

Zelená dobrovoľníkom

Kategória: Výzvy

Vďaka dobrovoľníkom z radov zamestnancov sa do programu môžu zapojiť základné a materské školy na celom Slovensku a venovať niektoré z jarných dní spoločnej dobrovoľníckej aktivite. Žiadateľmi môžu byť materské školy, základné školy, spolupracujúce občianske združenia a neziskové organizácie na Slovensku pod záštitou zamestnanca Volkswagen Slovakia. Uzávierka prijíania žiadosti je 24. februára 2018 (nadacia-volkswagen.sk).

Výzva - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Kategória: Výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím. Cieľom výzvy je prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie. Termín uzavretia 1. kola je 28. 2. 2018 (www.ia.gov.sk).

Poetický Púchov

Kategória: Výzvy

Mesto Púchov, Centrum voľného času Včielka Púchov vyhlasujú V. ročník literárnej súťaže poétov Poetický Púchov. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ a dospelí zo Slovenska. Súťažným žánrom je poézia – tematicky voľné. Uzávierka súťaže je 28. februára 2018 (litcentrum.sk).

Nitrianska komunitná nadácia - Reydel pre Nitru

Kategória: Výzvy

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Reydel Automotive Slovakia s.r.o. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci grantového programu Reydel pre Nitru 2018. Termín uzávierky je do 23. 3. 2018 (nkn.sk).

Otvorený grantový program 2018 - Nitrianska komunitná nadácia

Kategória: Výzvy

Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v Otvorenom grantovom programe 2018. Cieľom grantového programu je podporovať rôznorodé verejnoprospešné aktivity a kreatívne nápady, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v meste Nitra a NR okrese a ktoré vychádzajú z potrieb a záujmov obyvateľov. Uzávierka prijíania žiadostí je 16.2. 2018 (nkn.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk