Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zriadenie funkcie zástupcu riaditeľa a ustanovenie zástupcu riaditeľa do funkcie

Publikované: Autor/i: JUDr. Matej Drotár

 Akým spôsobom možno zriadiť funkciu zástupcu riaditeľa? Akým spôsobom možno ustanoviť do funkcie zástupcu riaditeľa?

Funkciu zástupcu riaditeľa možno zriadiť jej zakotvením v organizačnom poriadku. Vhodné je, aby organizačný poriadok obsahoval aj kompetencie zástupcu riaditeľa a rozsah oprávnenia zastupovať riaditeľa, t. j. v akých veciach je oprávnený zastupovať riaditeľa. Ak je v škole viac zástupcov riaditeľa, môže zastupovať riaditeľa v plnom rozsahu jeden z nich, príp. môže byť rozsah zastupovania rozdelený medzi viacerých zástupcov.

V zmysle § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. činnosť zástupcu riaditeľa môže vykonávať ten, kto spĺňa:

  1. kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca,
  2. podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec a
  3. podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca absolvovaním základného programu a rozširujúceho programu funkčného vzdelávania (§ 47 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z.). Zároveň podľa intertemporálneho ustanovenia zakotveného v 

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

VZOR - Zápisnica o prerokovaní protokolu - jazykové kurzy A

Publikované: Aktualizované:

Vzdelávanie budúceho prváka v zahraničí A

Publikované: Aktualizované:

VZOR - Výzva na delegovanie zástupcu regionálneho úradu do rady školy A

Publikované: Aktualizované: