Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Apríl 2024

Nadácia Ekopolis - Grantový program Sadíme budúcnosť (7. 6.)

Kategória: Výzvy

Hlavnou myšlienkou programu Sadíme budúcnosť je návrat stromov - funkčnej zelene do sídelného prostredia a otvorenej krajiny, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená. Uzávierka: 7. 6 do 16:00 (sadimebuducnost.sk).

Výzva - Poskytnutie dotácie v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou (30. 4.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaM SR vyhlasuje výzvu na dotáciu pre žiadateľov v rámci Dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou. Dátum uzatvorenia výzvy: 30. 4. 2024.

Nadácia Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame (5. 5.)

Kategória: Výzvy

Tesco vyhlasuje grantový program - „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporilo projekty zamerané na zlepšenie prostredia v okolí. Uzávierka: 5. 5. 2024 (tesco.sk/pomahame/)

EKO ďalej Nitra 2024 (6. 5.)

Kategória: Výzvy

Nitrianska komunitná nadácia a Mesto Nitra vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o grant v programe EKO ďalej Nitra 2024. Uzávierka: 6. 5. (nkn.sk).

Nadácia Pontis - Podpora projektov zameraných na e-vzdelávanie, digitálnu inklúziu a smart cities (24. 5.)

Kategória: Výzvy

SK-NIC, a. s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre veľké projekty. Uzávierka: 24. 5. (nadaciapontis.sk).

OSF - Matchingové granty pre crowdfundingové kampane (28. 5.)

Kategória: Výzvy

Nadácia otvorenej spoločnosti otvorila nový grantový program. Cieľom je zvýšiť odolnosť organizácií občianskej spoločnosti a ich platforiem, posilniť ich sociálny kapitál a viac ich prepojiť s komunitami, v ktorých pôsobia, i spoločnosťou. Uzávier...

MŠVVaM - Príklady dobrej praxe na VIKI (19. 5.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaM vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl a učiteľov základných škôl. Úlohou súťažiach je vytvoriť súťažnú kolekciu na ľubovoľne zvolenú tému nadväzujúcu na inovovaný ŠVP a jeho vzdelávacie obl...

31. ročník konferencie Dieťa v ohrození sa uskutoční 29 – 30. mája 2024

Kategória: Výzvy

VÚDPaP spúšťa prihlasovanie sa na konferenciu Dieťa v ohrození. Nosnou témou konferencie bude Psychická odolnosť ako výzva súčasnosti.

Nadácia Ekopolis - Dobrý sused (15. 4.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Ekopolis otvára druhú grantovú výzvu. Program je výhradne určený pre obyvateľov mestských častí Bratislavy: Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka a obciach Rovinka, Dunajská Lužná a Most pri Bratislave. Uzávierka: 15. 4. (ekopo...

Nadácia Pontis - Mentoring pre mimovládne organizácie (9. 4.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Pontis podporí neziskové organizácie mentoringom na mieru aj grantom do výšky 60 000 eur. Uzávierka: 9. 4. 2024 (nadaciapontis.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev