Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Duševné zdravie

Finančné prostriedky na lyžiarsky kurz N

Autor/i: -

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje zriaďovateľovi verejnej školy podľa § 4ab zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šp...

Linky a kontakty na podporu duševného zdravia N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad niektorých kontaktov pre podporu duševného zdravia: Národná linka na podporu duševného zdravia Podpora pre učiteľov, ktorú zriadilo Metodicko-pedagogické centrum Kontakt na špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie rodičom ...

Fázy, etapy prežívania smútku a ako môžeme pomôcť N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Začiatok roka 2022 prináša smutnú bilanciu. Pri našich stoloch chýbajú tí, ktorí podľahli zákernému ochoreniu alebo zomreli na následky chorôb, ktoré nebolo možné liečiť. Aj duševné zdravie detí a pracovníkov v školstve sa v čase pandémie prehĺbil...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Sebapoškodzovanie N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Sebapoškodzovanie patrí k autoagresívnemu správaniu voči svojej osobe. Automutilácia self-mutilation predstavuje vedomé, zámerné, často opakované sebapoškodzovanie, ktorého najčastejšie motivácia vyplýva z psychotickej poruchy, môže mať zvyčajne s...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Fóbia a panické stavy N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Fóbia je najčastejšie charakterizovaná ako iracionálna, neadekvátna reakcia prejavujúca sa silným strachom, ktorá človeka zvyčajne núti uniknúť z daného miesta, vzdialiť sa od určitého podnetu, resp. predmetu strachu, situácie. Má veľa podôb, ktor...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Patologická posadnutosť správnou výživou a Adonisov komplex N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Za posledných pár rokov sa v lekárskych, psychologických či psychiatrických ambulanciách stretávame s novým rozmerom poruchy príjmu potravy v podobe extrémnej snahy o prijímanie výhradne bio, eko, natural, raw potravy. Pre mnohých jedincov tento s...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Bulímia nervosa – býčí hlad, vlčí hlad N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Duševné zdravie zahŕňa emočnú, psychologickú a sociálnu pohodu. Ovplyvňuje myslenie, cítenie a konanie, pomáha pri rozhodovaní, pri zvládaní záťaže. Mentálne zdravie je dôležité v každej životnej fáze, od detstva až po obdobie sénia. Poruchy dušev...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Histriónska porucha N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Histriónska porucha osobnosti sa vyznačuje preexponovanými prejavmi sebadramatizácie, teatrálnosti a prehnaným prejavovaním emócií. Pri vystupňovanom štýle je prítomná prehnaná spoločensky orientovaná emotivita s výraznou túžbou byť stredobodom po...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Poruchy príjmu potravy - ANOREXIA N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Anorexia je mentálna porucha príjmu potravy. Vyskytuje sa prevažne u mladých dievčat, najčastejšie v školskom veku  od 12 - 16 rokov až do dospelosti, najviac u dievčat,  no v súčasnosti už ani muži nie sú výnimkou. Pri tejto závažnej poruche príj...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Pygmalion efekt a jeho mimoriadny význam v školskom procese N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Riadiaci pracovník na akomkoľvek stupni riadenia musí mať ambíciu sebareflexie a následnej sebakorekcie, ale tá je možná len vtedy, ak má záujem správne riadiť akýkoľvek kolektív alebo priamo vyučovací proces. Moc, nástrahy i záludnosti psychologi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ