Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

DUŠEVNÉ ZDRAVIE

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Texaský strelec ako výsledok herostratizmu N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Pripravujeme v MšP 7 - 8 Školská trieda ako malá sociálna skupina predstavuje sekundárnu, administratívne organizovanú skupinu, v ktorej sa schádzajú deti v rovnakom veku, ktoré riadi triedny učiteľ a participujú ďalší vyučujúci. Významnú rolu zoh...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Chyba apofénie a chyba akcie N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

V hodnotení iných neraz robíme chyby, ktoré môžu hlboko zraňovať a demotivovať hodnotených. Všetky podstatné chyby sa vzťahujú na osobu hodnotiaceho, na jeho vnímanie a podvedomé procesy. Tie najčastejšie  vyplývajú z osobnostných vlastností a sta...

Finančné prostriedky na lyžiarsky kurz N

Autor/i: -

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje zriaďovateľovi verejnej školy podľa § 4ab zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šp...

Linky a kontakty na podporu duševného zdravia N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad niektorých kontaktov pre podporu duševného zdravia: Národná linka na podporu duševného zdravia Podpora pre učiteľov, ktorú zriadilo Metodicko-pedagogické centrum Kontakt na špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie rodičom ...

Fázy, etapy prežívania smútku a ako môžeme pomôcť N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Začiatok roka 2022 prináša smutnú bilanciu. Pri našich stoloch chýbajú tí, ktorí podľahli zákernému ochoreniu alebo zomreli na následky chorôb, ktoré nebolo možné liečiť. Aj duševné zdravie detí a pracovníkov v školstve sa v čase pandémie prehĺbil...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Sebapoškodzovanie N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Sebapoškodzovanie patrí k autoagresívnemu správaniu voči svojej osobe. Automutilácia self-mutilation predstavuje vedomé, zámerné, často opakované sebapoškodzovanie, ktorého najčastejšie motivácia vyplýva z psychotickej poruchy, môže mať zvyčajne s...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Fóbia a panické stavy N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Fóbia je najčastejšie charakterizovaná ako iracionálna, neadekvátna reakcia prejavujúca sa silným strachom, ktorá človeka zvyčajne núti uniknúť z daného miesta, vzdialiť sa od určitého podnetu, resp. predmetu strachu, situácie. Má veľa podôb, ktor...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Patologická posadnutosť správnou výživou a Adonisov komplex N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Za posledných pár rokov sa v lekárskych, psychologických či psychiatrických ambulanciách stretávame s novým rozmerom poruchy príjmu potravy v podobe extrémnej snahy o prijímanie výhradne bio, eko, natural, raw potravy. Pre mnohých jedincov tento s...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Bulímia nervosa – býčí hlad, vlčí hlad N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Duševné zdravie zahŕňa emočnú, psychologickú a sociálnu pohodu. Ovplyvňuje myslenie, cítenie a konanie, pomáha pri rozhodovaní, pri zvládaní záťaže. Mentálne zdravie je dôležité v každej životnej fáze, od detstva až po obdobie sénia. Poruchy dušev...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ