Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Duševné zdravie

Úzkosť a úzkostné poruchy N

Autor/i: Mgr. Michal Šafránek

Úzkosť môže ovplyvniť výkon učiteľov v rôznych oblastiach. Môže mať vplyv na schopnosť udržať pozornosť, rozhodovať sa, riešiť problémy, komunikovať, plánovať vyučovací proces. Učitelia zažívajúci úzkosť môžu byť náchylnejší k vyhoreniu, ktoré môž...

Narušenie kohézie sociálnych skupín v školách N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Vyberáme z archívu časopisu Manažment školy v praxi č. 7-8/2022 Najcharakteristickejším znakom sociálnych skupín je spoločný cieľ, záujmy, opakovaný a trvalejší bezprostredný kontakt. Skupina predstavuje sociálnu formáciu, združenie jedincov. Skla...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Linky a kontakty pomoci N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dôležitých kontaktov pomoci. Editovateľný dokument na vytlačenie sa nachádza v časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom.

Podporné opatrenia – Krízová intervencia v škole N

Autor/i: -

Cieľová skupina: všetky deti/žiaci zasiahnuté krízovou udalosťou v škole. Cieľ: Poskytnúť deťom/žiakom odbornú starostlivosť zameranú na špecifické obdobie v ich živote po krízovej udalosti (traumy, úmrtia, zranenia, polarizácia a pod.) Forma: Krí...

Veda v CENTRE: Syndróm vyhorenia: Kedy váš motor potrebuje prestávku? N

Autor/i: -

Vyčerpanosť, nechuť do aktivity či strata koncentrácie. To sú len niektoré z prejavov vyhorenia. Množstvo ľudí, ktorých trápi tento stav alebo sa k nemu postupne prepracováva, neprestajne rastie. Silnejúci tlak na výkon a nadmiera pracovných povin...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Poruchy príjmu potravy u adolescentov N

Autor/i: Bc. Valéria Kalisová

Poruchy príjmu potravy považujeme sa celosvetový problém. Zvyšujúci sa počet osôb s týmto ochorením je pripisovaný nárastu technologického pokroku a taktiež kultúrnym posunom, čo v praxi znamená, že vzrástla myšlienka „dokonalého“ tela.

Význam a vlastnosti malých skupín v edukácii N

Autor/i: Mgr. Michal Šafránek

V príspevku sa venujeme skupinám ako spojujúcemu článku medzi záujmami spoločnosti a jednotlivca, kde sa vzájomne stretávajú spoločenské potreby s potrebami jednotlivca. Popisujeme význam skupín pre život jedinca, vlastnosti malých sociálnych skup...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Psychologický pohľad na klamstvo N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Klamstvo klamanie, vyjadrenie nepravdy znamená tvrdiť niečo, o čom vieme, že nie je pravda, alebo neexistuje racionálny dôvod veriť, že to pravda skutočne je. Chápanie pojmu a rozsahu klamstva je rôzne a zohľadňuje vek, situáciu a kultúrne osobito...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Komplex menejcennosti N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Komplex menejcennosti je podľa A. Adlera komplex prameniaci z vedomia závislosti od druhých ľudí a spojený so snahou tuto závislosť, menejcennosť, prekonať získaním určitej sociálnej pozície, moci, sily, statusu a pod., pričom pri zlyhaní obvykle ...

Národná linka na podporu duševného zdravia pokračuje do septembra 2023 N

Autor/i: -

Národná linka na podporu duševného zdravia, ktorá bola spustená v júli 2021, bude naďalej k dispozícii pre každého, kto potrebuje pomoc odborníkov so svojimi psychickými problémami. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Kategórie - Riadenie školy

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ