Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Mediácia - Február 2023

Výhody rovesníckej mediácie v školskom prostredí

Kategória: Mediácia Autor/i: PaedDr. Dušana Bieleszová

Spoliehanie sa na rozhodnutia dospelých autorít môže byť pre žiakov živnou pôdou nezáujmu aktívne reagovať na zmeny, ktoré sa ich týkajú. Umožnením rovesníckej mediácie sprostredkujeme žiakom novú sociálnu skúsenosť. Treba si však pripomínať, že m...

Konflikt – možnosti a spôsoby riešenia v školskom prostredí

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Školské prostredie je so svojimi vzťahmi, kde sú účastníci s rôznymi povahami, charaktermi, odlišnými očakávaniami, záujmami a potrebami, priestorom predurčeným na výskyt konfliktných situácii. Keďže sa konflikty týkajú aj žiakov, o to väčšia je p...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk