Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 11/2017

11/2017

Rozpočet – nástroj hospodárenia škôl a školských zariadení

Ing. Ingrid Veverková Konečná

V príspevku sa budeme venovať problematike zostavenia rozpočtu v školách a školských zariadeniach, ktoré sú zriadené ako rozpočtové organizácie podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidl...

Psychická záťaž, frustrácia a depresia učiteľov a žiakov

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Zo seriálu: Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (1.) Otázky kvality života v psychológii zdravia orientované na učiteľa a žiaka predstavujú dnes imperatívy pozornosti. Žijeme v uponáhľanom sve...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk