Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Predstavujeme

Vedecká noc 2015 v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi

13. novembra 2015 privítali žiaci a učitelia v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi účastníkov 4. ročníka podujatia Vedecká noc 2015. Nadviazali tak v tejto školskej akcii na úspechy minulých rokov.

Študijné a kongresové stredisko Modra – Harmónia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave Študijné a kongresové stredisko Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského sa nachádza v Modre, v malebnom a tichom prostredí Malých Karpát, na začiatku cesty známej rekreačnej...

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

CĎV UK v Bratislave je samostatne hospodáriaca súčasť Univerzity Komenského od 1. decembra 2004. História niektorých jej útvarov siaha do roku 1960. Poskytuje široké portfólio vzdelávacích programov pre zvyšovanie vedomostí, kompetencií a zručnost...

Ministerka školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 13. septembra 2017 vymenoval novú ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR – JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD.

Požičaj, vymeň, vráť – knižná búdka v Klatovej Novej Vsi

23. marca pri príležitosti mesiaca knihy bola v Základnej škole v Klatovej Novej Vsi na školskom dvore slávnostne otvorená knižná búdka.

Metodika Sfumato ® ‒ Splývavé čítanie ® v Základnej škole na Záhoráckej ulici v Malackách

V Základnej škole na Záhoráckej ulici v Malackách metodiku realizujú formou výučby v 1. ročníku. Pomocou metodiky dieťa volí vlastné tempo učenia čítania. Jednotlivé orgány, ktoré sa zúčastňujú pri procese učenia, nadväzujú na seba v presnej postu...

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva v ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave

Pod záštitou predsedu Národnej rady SR Ing. P. Pellegrinniho organizuje Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave už 7. ročník celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva.

Rozprávková imatrikulácia - Dúhové kráľovstvo v Základnej škole Park Angelinum V košiciach

Dúhové kráľovstvo je projekt zameraný na postupné zavádzanie neohrozeného prostredia podľa metodiky Integrovaného tematického vyučovania u žiakov 1. stupňa. Žiaci na spoznávajú celoživotné pravidlá a nacvičujú životné zručnosti pomocou komunít, sp...

Trestnoprávna zodpovednosť - Ochranné a výchovné opatrenia

Ide o osobitné prostriedky, ktorých podstata spočíva predovšetkým v kladnom ovplyvňovaní duševného, mravného ako aj sociálneho vývoja mladistvých.

Komplexná rehabilitácia ako súčasť vzdelávania

Každá škola by mala mať niečo čo je jej vlastné. Mala by mať svoju tvár, tradície, svoj vlastný rukopis. Nositeľom modelu kvality školy je predovšetkým jej vedenie, tvorené úzkym okruhom vedúcich pracovníkov, podieľajúcich sa spolu z riaditeľom šk...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály