Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Platové triedy

Zaradenie učiteľa do platovej triedy (špeciálna škola) N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako treba správne zaradiť učiteľa ZŠ v špeciálnej triede. Má ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa na SPU v Nitre „zootechnickom odbore". V roku 2002 mal ukončené doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti na...

PLATOVÁ TRIEDA - Učiteľka v ZŠ, autorstvo testov N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako mám zaradiť pedagogického zamestnanca s takýmto vzdelaním: ukončená  VŠ Pedagogická fakulta, učiteľstvo pre 2. stupeň ZS, aprobácia  matematika, výtvarná výchova, ukončené doktorandské štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika  zam...

Zmena platovej triedy – tretí stupeň VŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Od 1. januára 2022 nastala zmena v § 30 zákona č. 138/2019 Z. z., z ktorého vypadol tretí stupeň VŠ na zaradenie zamestnanca do 8. platovej triedy a je nahradený rigoróznou skúškou. V škole máme dvoch pedagogických zamestnancov s tretím stupňom (P...

Pracovný pomer alebo dohoda o pracovnej činnosti - výučba náboženstva N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Má škola zamestnať na výučbu náboženstva farára na pracovný pomer alebo je možné uzatvoriť aj dohodu o pracovnej činnosti? Ide o výučbu náboženstva v rozsahu 2 hodiny týždenne.

Dohoda o vykonaní práce s dôchodkyňou na zastupovanie učiteľky N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Môže riaditeľka školy uzatvoriť s dôchodkyňou – učiteľkou dohodu o vykonaní práce na zastupovanie učiteľky počas materskej dovolenky a ďalšej materskej dovolenky?

Zodpovednosť za manko pri zamestnankyni na dohodu o pracovnej činnosti N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Škola na zastupovanie pokladníčky počas čerpania jej dovolenky uzatvorila so zamestnankyňou dohodu o pracovnej činnosti. Inventarizáciou bolo v pokladnici zistené manko. Zodpovedá táto zamestnankyňa pracujúca na základe dohody o pracovnej činnosti...

Zvýšený pracovný výkon vedúcej ŠJ pri chýbaní kuchárky N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Ak jedna kuchárka chýba a druhá kuchárka, príp. vedúca ŠJ, robí všetko za ňu, patrí jej za to náhradné voľno? Môžeme takúto prácu vnímať ako zvýšený pracovný výkon?

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.202...

Určenie platu riaditeľa školy štatutárnym orgánom N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Ktorý orgán obce určuje plat riaditeľovi školy? Zastávame názor, že plat riaditeľa školy by mal byť schválený zastupiteľstvom. Je náš názor správny?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ