Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Platové triedy

Zoznam právnych predpisov pre financovanie regionálneho školstva N

Autor/i: -

Ponúkame kompletný prehľad legislatívy súvisiacej s financovaním regionálneho školstva, vrátane zákonov a smerníc o rozdelení štátnych a podielových daní medzi vzdelávacie inštitúcie. Prehľad obsahuje odkazy na relevantné právne predpisy a umožňuj...

Zaradenie učiteľa do platovej triedy (špeciálna škola) N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako treba správne zaradiť učiteľa ZŠ v špeciálnej triede. Má ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa na SPU v Nitre „zootechnickom odbore". V roku 2002 mal ukončené doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti na...

PLATOVÁ TRIEDA - Učiteľka v ZŠ, autorstvo testov N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako mám zaradiť pedagogického zamestnanca s takýmto vzdelaním: ukončená  VŠ Pedagogická fakulta, učiteľstvo pre 2. stupeň ZS, aprobácia  matematika, výtvarná výchova, ukončené doktorandské štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika  zam...

Zmena platovej triedy – tretí stupeň VŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Od 1. januára 2022 nastala zmena v § 30 zákona č. 138/2019 Z. z., z ktorého vypadol tretí stupeň VŠ na zaradenie zamestnanca do 8. platovej triedy a je nahradený rigoróznou skúškou. V škole máme dvoch pedagogických zamestnancov s tretím stupňom (P...

Pracovný pomer alebo dohoda o pracovnej činnosti - výučba náboženstva N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Má škola zamestnať na výučbu náboženstva farára na pracovný pomer alebo je možné uzatvoriť aj dohodu o pracovnej činnosti? Ide o výučbu náboženstva v rozsahu 2 hodiny týždenne.

Dohoda o vykonaní práce s dôchodkyňou na zastupovanie učiteľky N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Môže riaditeľka školy uzatvoriť s dôchodkyňou – učiteľkou dohodu o vykonaní práce na zastupovanie učiteľky počas materskej dovolenky a ďalšej materskej dovolenky?

Zodpovednosť za manko pri zamestnankyni na dohodu o pracovnej činnosti N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Škola na zastupovanie pokladníčky počas čerpania jej dovolenky uzatvorila so zamestnankyňou dohodu o pracovnej činnosti. Inventarizáciou bolo v pokladnici zistené manko. Zodpovedá táto zamestnankyňa pracujúca na základe dohody o pracovnej činnosti...

Zvýšený pracovný výkon vedúcej ŠJ pri chýbaní kuchárky N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Ak jedna kuchárka chýba a druhá kuchárka, príp. vedúca ŠJ, robí všetko za ňu, patrí jej za to náhradné voľno? Môžeme takúto prácu vnímať ako zvýšený pracovný výkon?

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.202...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ