Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Inventarizácia


Vykonanie inventarizácie - otázky a odpovede N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Školy/školské zariadenia sú v zmysle zákona o účtovníctve účtovnými jednotkami, ktorým zákon o účtovníctve v § 6 ods. 3 ukladá povinnosť vykonať inventarizáciu. Spôsob jej vykonania a náležitosti dokumentácie, ktorá sa vyhotovuje v rámci procesu i...

VZOR - Inventarizačný zápis N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor inventarizačného zápisu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Inventúrny súpis N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor inventárneho súpisu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Príkaz riaditeľa na vykonanie inventarizácie N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Príkazu riaditeľa na vykonanie inventarizácie.

Zabezpečenie procesu inventarizácie v školách a školských zariadeniach A

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Posledné mesiace účtovného roka sú na školách a v školských zariadeniach v znamení vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (ďalej len „inventarizácia“). Inventarizácia je veľmi významným nástrojom na preukázanie ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk