Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Nedostatky v zaraďovaní žiakov do adekvátnej formy vzdelávania v poradenských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Závažné nedostatky v dokumentácii klientov zariadení poradenstva a prevencie a v stanovovaní diagnóz a zaradení žiakov do adekvátnej formy vzdelávania aj po zavedení Metodickej informácie pre odborných zamestnancov poradenských zariadení z roku 2018 konštatuje Štátna školská inšpekcia.

Nedostatky boli spojené s postupom psychologických vyšetrení, s výberom psychodiagnostických metód súvisiacich s posudzovaním mentálneho stavu detí navštevujúcich špeciálne základné školy, aj s textovým obsahom správ z odborných vyšetrení. Problém s nadmerným zastúpením detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) v špeciálnych základných školách a v špeciálnych triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím v základných školách naďalej pretrváva. Štátna školská inšpekcia poukazuje na a nedokonalosť psychologickej diagnostiky, kvôli ktorej má skupina detí z marginalizovanej rómskej komunity nízku šancu vymaniť sa zo zlej socioekonomickej situácie a získať vzdelanie. Nedostatky v samotnej podstate odbornej činnosti, spočívajúce v nesprávnom postupe pri psychologických vyšetreniach, vo výbere nevhodných psychodiagnostických metód, v nedostatočnom zohľadnení kultúrnych a jazykových bariér detí pochádzajúcich z MRK.

Správa o stave poskytovanej odbornej činnosti

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2024/04/22/neobjektivnost-psychologickej-diagnostiky-hazarduje-so-vzdelavacou-cestou-ziakov-zo-szp-pochadzajucich-z-mrk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov