Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2023

Workshop Leadership v odbornom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania a Národné referenčné miesto EQAVET organizujú workshop s názvom Leadership v odbornom vzdelávaní. 

Sociálna poisťovňa uľahčí spracovanie ePN

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa spustila projekt, ktorý umožňuje zamestnávateľom automatický prenos dát o elektronickej PN z portálu eSlužieb Sociálnej poisťovne priamo do mzdového softvéru.

ÚPN a ZMOS rokovali o podpore vzdelávania o totalitných režimoch na základných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: upn.gov.sk

Predseda a podpredsedníčka Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš a Marína Zavacká sa stretli na pôde ÚPN s Jozefom Božikom, predsedom Združenia miest a obcí Slovenska a primátorom Partizánskeho.

Krízová intervencia - podporné opatrenie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Katalóg podporných opatrení schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s platnosťou od 1. septembra 2023. Špecifikuje podporné opatrenia poskytované školou alebo školským zariadením, ktoré sú potrebné na to, aby s...

ŠŠI - Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania v základnej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia sa téme šikany venuje od školského roku 2010/2011. V príspevku z 28. 1. 2022 ponúka zistenia a odporúčania z inšpekcií. Za najčastejšie sa vyskytujúci prejav šikanovania žiaci označili ponižovanie, urážanie, vysmievanie sa...

Aktuálne - Didaktika č. 6/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Slušnosť ako vzor správania „Ako sa dospelí správajú k ostatným ľuďom? Prečo niektorí dospelí kričia alebo nadávajú? Prečo neprejavujú úctu k iným, zosmiešňujú ich, dehonestujú? Prečo sa niektorí správajú slušne a iní nie?“ Aj tieto otázky si môže...

Technológie menia svet práce: Ako pripravujeme budúcu generáciu na výzvy zamestnanosti?

Kategória: Aktuality Autor/i: READYCON

Report Svetového ekonomického fóra1 z roku 2023 zdôrazňuje, že technika a technológie budú mať v nasledujúcich piatich rokoch vysoký vplyv na ekonomiku. To však znamená, že až 25 % pracovných miest môže byť v ohrození.2 V dnešnej dobe je preto por...

Nová aplikácia DOTAZNÍKY

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Máte záujem o zdravú klímu v škole? Chcete posilniť prevenciu? Predchádzať konfliktom? Zistiť, čo žiakov motivuje? Hľadáte odpovede na riešenie problémov? Nie je vám ľahostajné duševné zdravie učiteľov? Máte rešpekt a dôveru zamestnancov?  

Európska súťaž v štatistike

Kategória: Aktuality Autor/i: https://esc2024.statistics.sk/

Štatistický úrad Slovenskej republiky spolu s Eurostatom, štatistickým úradom Európskej únie organizuje Európsku súťaž v štatistike. Zúčastniť sa môžu žiaci a učitelia gymnázií a študijných odborov stredných odborných škôl.

Rezorty školstva a zdravotníctva vytvoria pracovné tímy, ktoré sa budú venovať stabilizácii zdravotníckeho personálu

Kategória: Aktuality Autor/i: health.gov.sk

Podľa odhadov rezortu zdravotníctva v sektore chýba približne 2000 lekárov a 4000 sestier. Rezorty školstva a zdravotníctva vytvoria pracovné tímy - jeden sa bude venovať oblasti vysokoškolského vzdelávania a druhý sa zameria na  oblasť vzdelávani...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk