Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2017

V základných školách sa začína mesiac zápisov

Kategória: Aktuality

Od 1. do 30. apríla 2017 sa v základných školách uskutočnia zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Týkajú sa všetkých detí, ktoré dosiahnu vek šesť rokov pred začiatkom školského roka 2017/18. V roku 2016 bolo zapísaných 62 583 detí, ...

Súčasný slovenský učiteľ

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Helena Hrubišková, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 3/2014 Pre život každého z nás je dôležité, aby sa dokázal čo najrealistickejšie pozrieť sám na seba, zhodnotiť svoje vlastnosti, schopnosti a spoločenskú pozíciu. Na zá­klade tohto poznania môžeme zv...

Novela zákona o sťažnostiach

Kategória: Aktuality

V III. čítaní sa nachádza novela zákona o sťažnostiach. Ide o vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

Začína sa zápis prváčikov: Čo všetko by mal vedieť predškolák?

Kategória: Aktuality

Zápis do prvých ročníkov sa koná od prvého do tridsiateho apríla tohto roka. Pri zápise nezabudnite svoje deti prihlásiť aj do školskej družiny či jedálne. 

Témy 3. čísla časopisu Manažment školy v praxi - 2017

Kategória: Aktuality

V 3. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme poruchám detí a ich zvládaniu v pedagogickej praxi, ako aj motivácii žiaka. V oblasti financovania sme sa pozreli na finančné výkazníctvo škôl. Rozhovor nám poskytla Mgr. Renáta Brédová, riad...

Učiace sa Slovensko - verejné pripomienkovanie

Kategória: Aktuality

Preložený autorský návrh dokumentu sa bude v najbližšom období dopracovávať na základe pripomienok a podnetov odbornej a širokej verejnosti. Tie je možné posielať od 15. marca 2017 prostredníctvom online formulára, ktorý je prístupný na http://uci...

Školy nevyužívajú možnosti, aby usmerňovali pohľady žiakov na svet, tvrdí inšpektorka

Kategória: Aktuality

Predbežné výsledky prieskumu podľa inšpektorky ukazujú, že neexistuje silná väzba medzi poznatkami a postojmi. 

Zasadnutie celoslovenského výboru sekcie pedagogických zamestnancov CVČ

Kategória: Aktuality

Dňa 16.3.2017 zasadal celoslovenský výbor sekcie CVČ. Členovia sekcie sa zaoberali pripomienkami k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskoršíc...

Pozvánka na seminár pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

Kategória: Aktuality

ŠPÚ pozýva učiteľov cudzích jazykov na seminár zameraný na autonómne učenie sa a sebahodnotenie žiakov vo veku 7 až 10 rokov. Seminár sa bude konať dňa 4. 5. 2017 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Počas seminára sa učitelia...

Čerpanie voľna na predatestačné vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Vyberáme z časti Riadenie školy Učiteľka 2. stupňa absolvovala predatestačné vzdelávanie, následne spracovala prácu, ktorú úspešne obhájila. Nebola zahrnutá v pláne kontinuálneho vzdelávania. Na základe ústnej informácie od riaditeľky školy súhlas...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk