Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2022

Aktuálne - Didaktika č. 4/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Naše ciele a naše cesty „Ak nevieš, kam chceš ísť, je úplne jedno, akú cestu si vyberieš.” Mačka Škľabka, Alica v krajine zázrakov  Začiatok školského roka je spájaný s víziami. Pripomíname si ciele, revidujeme koncepcie, prehodnocujeme očakávania...

NKÚ - Mimoriadne situácie môžeme úspešne zvládnuť len vďaka jasne nastaveným postupom

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Viac ako dva roky trvajúca pandémia spôsobená ochorením COVID-19 odhalila viaceré riziká vo fungovaní krízových inštitúcií štátu. Ako pozitívny príklad na Slovensku môžu slúžiť epidemiológovia, zamestnanci úradov verejného zdravotníctva, ktorí výr...

Platí zvýšené riziko vzniku požiarov

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Aktuálne horúce a suché počasie zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky preto vyzýva verejnosť na zodpovedné správanie a rešpektovanie zákazov. Upozorňuje hlavne na zákaz manipulácie s ohňom, ...

Téma: Záväznosť smernice aj po nepodpísaní zamestnancom

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Vyberáme z Manažmentu školy v praxi č. 4/2022 Riaditeľ školy vypracuje smernicu. Je záväzná pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy aj v tom prípade, ak ju niektorí zamestnanci nepodpíšu, nesúhlasia s ňou? Môže riaditeľ smernicu, r...

Preberanie a odovzdávanie funkcie riaditeľa školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 7-8/2019 Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy je legislatívne upravené v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ...

POZVÁNKA NA VÝSTAVU: Ján Amos Komenský (1592 – 1670)

Kategória: Aktuality Autor/i: spgk.sk

Slovenská pedagogická knižnica pozýva na výstavu Jan Amos Komenský (1592 - 1670) - 430. výročie narodenia - komeniologická literatúra. Výstava sa koná v dňoch 11. 7. 2022 – 16. 9. 2022. 

Voľné miesta na stredných školách v Bratislavskom kraji k 30. 6. 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Žiaci, ktorí neboli prijatí na strednú školu po ukončení 9. ročníka základnej školy a nemajú ukončenú povinnú školskú dochádzku, budú prostredníctvom príslušného regionálneho úradu školskej správy umiestňovaní na voľné miesta na stredných školách ...

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb

Kategória: Aktuality

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určuje rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods....

Chyby riadiacich pracovníkov a učiteľov pri hodnotení

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Vyberáme z Manažmentu školy v praxi č. 3/2022 Všetky podstatné chyby hodnotenia sa vzťahujú na osobu hodnotiaceho, jeho vnímanie a podvedomé procesy. Tie najčastejšie vyplývajú z osobnostných vlastností a statusu hodnotiaceho, zo zámerov, systému ...

Užitočný letný manuál pre cestovateľov

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Cestovanie je jednou z mála činností, za ktorú sa platí, no napriek tomu sa ňou človek stáva bohatším. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk