Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2017

Počet brigádujúcich študentov sa od januára zvýšil o takmer 10 tisíc

Kategória: Aktuality

Počet dohôd študentov-brigádnikov aj v súvislosti so začínajúcim obdobím letných brigád od začiatku roka postupne stúpa. Kým ku koncu januára 2017 Sociálna poisťovňa evidovala celkom 57 665 dohôd o brigádnickej práci študentov bez dôchodkového poi...

Manažment školy v praxi č. 5/2017

Kategória: Aktuality

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme dôležitosti spätnej väzby v procese riadenia škôl, psychologickej príprave pedagógov v praxi. V prípadovej štúdii sme sa pozreli na nadčasovú prácu pedagogických zamestnancov a v rozhovore...

Petícia za slobodu v písaní

Kategória: Aktuality Autor/i: tlačová správa

Rodičia a učitelia odštartovali petíciu za slobodu v písaní. Reagujú tak na zmenu štátneho vzdelávacieho programu, ktorú schválilo ministerstvo školstva. Platiť má už od septembra. Ministerstvo bez diskusie sprísňuje predpisy a vracia sa takmer k ...

PISA 2015: Porovnanie vybraných charakteristík vzdelávacích systémov

Kategória: Aktuality

Údaje zo štúdie PISA 2015 umožňujú porovnať viaceré charakteristiky vzdelávacích systémov a identifikovať relevantné závery aj pre náš školský systém. Z nich napríklad vyplýva, že na Slovensku stúpol podiel žiakov, ktorí v priebehu posledných dvoc...

Novela zákona o e-Governmente - rokovanie vlády

Kategória: Aktuality

Zjednotenie nástrojov, zjednodušenie služieb, mechanizmus kontroly Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)...

Rezort školstva zabezpečil pre školy reedície 65 titulov učebníc

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nakúpilo pre základné a stredné školy nové vydania (reedície) 65 titulov učebníc v celkovej sume 2 190 620,26 eur. Ku každej získal rezort školstva bezplatne aj licenciu na jej elektronickú verziu, ...

Priznanie kreditov zamestnancovi školského úradu a atestácia

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti riadenie školy Otázka: Kto môže udeliť 60 kreditov za absolvovanie rozširujúceho štúdia (ukončeného v auguste 2015) pedagogickému zamestnancovi, ktorý má prerušenú pedagogickú činnosť z dôvodu prechodu na výkon odborných činností ...

Európska komisia zverejnila špecifické odporúčania pre členské štáty

Kategória: Aktuality

Európska komisia každoročne prostredníctvom takzvaného Európskeho semestra komplexne hodnotí hospodársku situáciu v členských štátoch (Správa o Slovensku zverejnená vo februári) a na základe tohto hodnotenia prichádza so zoznamom špecifických odpo...

Elektronický podpis si už nastavíte jednoduchšie

Kategória: Aktuality Autor/i: Lucia Maková, hovorkyňa sekcia komunikácie NASES

Občanom už pre štart elektronického podpisovania bude stačiť len niekoľko klikov. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zjednodušila inštaláciu potrebných aplikácií, dnes si už nainštalujete elektronický podpis v jednom kroku....

Učiace sa Slovensko bolo predmetom rokovania školského výboru

Kategória: Aktuality

Na pôde Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa diskutovalo o autorskom návrhu dokumentu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“. Niekoľkohodinovej diskusie sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk