Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2018  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2018

Kam na strednú školu?

Kategória: Aktuality

Aktuálna ponuka učebných miest pre školský rok 2018/2019 rozdelená podľa krajov predstavuje jednotlivé odbory spolu s kontaktnými údajmi na zamestnávateľa a spolupracujúcu strednú odbornú školu. Táto ponuka je pre školákov a ich rodičov dôležitou pomôckou, ktorá im ukazuje možnosti správneho smerovania v práve prebiehajúcom období podávania prihlášok na stredné školy.

Testovali motiváciu detí učiť sa

Kategória: Aktuality Autor/i: http://ciernalabut.sk

Len 6,8 % sa teší z poznávania, zvyšok motivujú známky či strach z neúspechu. Len minimálna časť žiakov slovenských štátnych škôl má radosť z toho, že na sebe v škole pracujú, hovorí MARTIN KURUC z Centra pedagogického výskumu UK v exkluzívnom rozhovore o novom výskume. K práci v škole ich motivuje strach pred zlou známkou či hanby z toho, že niečo nezvládnu. To zabíja ich tvorivé myslenie a učí ich nesamostatnosti. Ako to zmeniť? Čítajte v rozhovore.

Zákon o ochrane osobných údajov vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 18/2018 Z.z.

Kategória: Aktuality

Vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa týka mplementácie a transpozície EÚ dokumentov, zrušenia povinnosti skúšky na výkon zodpovednej osoby, nových nástrojov zaistenia bezpečnosti, zrušenia povinnosti pri spracúvaní údajov ex ante, informačnej povinnosti v širšom rozsahu, súhlasu dotknutej osoby jasne oddeliteľného od iných dojednaní, vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 18/2018 Z. z.

Uvoľnenie z práce na výkon funkcie poslanca

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:

Aký právny nárok má riaditeľ školy (poslanec VÚC), učiteľ (poslanec MsZ) na uvoľnenie z práce? Má si počas výkonu svojho mandátu brať dovolenku, resp. zamestnávateľ je povinný ho na výkon funkciu uvoľniť s náhradou platu?

Návšteva ministerky školstva SR M. Lubyovej vo Fínsku

Kategória: Aktuality

V dňoch 25. – 27. 1. 2018 sa uskutočnila pracovná návšteva ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej vo Fínsku. Na úvod pracovnej cesty sa ministerka školstva stretla s rezortnou kolegyňou - ministerkou školstva a kultúry Fínska S. Grahn-Laasonen a generálnym riaditeľom Národnej agentúry pre vzdelávanie Fínska O.-P. Heinonenom.

Zmenu kvót z päť percent na desať parlamentný výbor neschválil

Kategória: Aktuality

Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport neschválil vo štvrtok navýšenie kvót pre prvé ročníky osemročných gymnázií z päť percent na desať. 

Referenčná suma platná na rok 2018 je 432,40 eur

Kategória: Aktuality

Od 1. februára 2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, na základe ktorej sa zmenia podmienky výplaty starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier) formou programového výberu. Ten sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, dobu vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. 

Letný detský tábor pre deti členov zväzu

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pripravil pre deti členov zväzu letný detský tábor v rekreačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľaby v čase letných prázdnin od 1. do 7. júla 2018. 

V ŠPÚ k návrhu systémového modelu kurikulárnych dokumentov

Kategória: Aktuality

V Štátnom pedagogickom ústave zasadala pracovná skupina k nastaveniu modelu úprav kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie.

Objednávanie učebníc pre školský rok 2018/2019

Kategória: Aktuality

Objednávanie učebníc pre školský rok 2018/2019 by malo byť aktívne od 15. 01. 2018 do 31. 01. 2018. V týchto dňoch bude otvorený edičný portál (https://edicnyportal.iedu.sk), pre objednávanie všetkých učebníc pre školský rok 2018/2019.

Počty žiakov osemročných gymnázií sa zmenia

Kategória: Aktuality

Rozhodnutie o tom, koľko detí budú môcť prijať osemročné gymnáziá v Bratislave do prvého ročníka, nie je definitívne a zrejme sa bude ešte meniť.

Prieskum zneužívania návykových látok u detí a mládeže

Kategória: Aktuality

V rámci Programov a projektov Úradu verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na rok 2018 a na ďalšie roky sa v roku 2018 uskutoční prieskum zneužívania návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na Slovensku. 

Monitoring obsahu kuchynskej soli v obedoch v zariadeniach školského stravovania

Kategória: Aktuality

V rámci Programov a projektov Úradu verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na rok 2018 a na ďalšie roky sa v roku 2018 uskutoční monitoring obsahu kuchynskej soli v zariadeniach školského stravovania základných škôl.

Novela školského zákona na rokovaní vlády - elektronické podoby dokumentácie

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov NR SR E. Smolíkovej, A. Danka, T. Bernaťáka a T. Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon je na rokovaní vlády. Týka sa vytvárania a používania elektronických podôb podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb časti pedagogickej dokumentácie, koordinácie termínov overovania špeciálnych schopností, zručností, nadania pri prijímaní na štúdium na stredné školy v dostatočnom časovom predstihu. 

Archív časopisov The Royal Society prístupný do 24. januára 2018

Kategória: Aktuality

Vydavateľstvo The Royal Society sprístupnilo celý archív časopisov od roku 1665 do 1996. Nájdete tu články vedeckých velikánov, ako sú Sir Christopher Wren, Benjamin Franklin, James Clerk Maxwell, Alan Turing, Kathleen Lonsdale, Stephen Hawking či Dorothy Hodgkins. Články sú dostupné do 24. 1. 2018.

Novela zákona o štátnej správe v školstve na rokovaní vlády

Kategória: Aktuality

Umožnenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR plniť úlohy voči registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Odstrániť problém interpretačnej a aplikačnej praxe, podľa ktorej niektoré školské zariadenia, napríklad školské jedálne a centrá voľného času, prijímajú deti a žiakov, alebo vykonávajú voči nim iné opatrenia, na základe rozhodnutia vydaného v rámci správneho konania by mala novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá je na rokovaní vlády SR. 

Zamestnávatelia, ak PN trvá do 10 dní, neposielajte doklad o PN

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, aby II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca do Sociálnej poisťovne nezasielali v tých prípadoch, v ktorých dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá menej ako 10 kalendárnych dní. Takýto doklad nie je pre Sociálnu poisťovňu potrebný, pretože za prvých desať dní trvania PN-ky vypláca zamestnancovi náhradu príjmu (v zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu) zamestnávateľ, a nie Sociálna poisťovňa.

Osemročné gymnáziá bojujú s kvótami

Kategória: Aktuality

Kvóty pre osemročné gymnáziá sa dotkli najmä škôl v hlavnom meste. Len jediné cirkevné gymnázium v Bratislave bude môcť v najbližšom školskom roku otvoriť svoje brány pre nových študentov. Rozhodol o tom Okresný úrad Bratislava. Škrty sa dotkli aj súkromných a štátnych gymnázií.

Hodnotenie žiaka a záškoláctvo

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

Ponúkame vybrané príspevky k téme hodnotenia žiakov a školskej dochádzky - slovné hodnotenie, predpísané tlačivá, objektívnosť a spravodlivosť hodnotenia, metodické pokyny, vzory.

V ŠPÚ rokovali o problematike nultého ročníka ZŠ

Kategória: Aktuality

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie so zástupcami základných škôl z viacerých regiónov Slovenska. Témou rokovania bola problematika nultého ročníka v ZŠ z obsahového aj legislatívneho hľadiska vrátane tvorby podporných materiálov pre výučbu v nultom ročníku ZŠ. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk