Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2015  

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2015

Nové angličtiny s príspevkom od štátu sú už na školách

Kategória: Aktuality

Rodičia tretiakov, štvrtákov a piatakov základných škôl nebudú musieť v septembri kupovať svojim deťom učebnice angličtiny. Ministerstvo totiž školám mimoriadne poslalo 1,6 mil. eur, ktoré boli určené práve na tieto knihy.

Riaditelia musia dávať väčší pozor na to, koho vpustia do tried

Kategória: Aktuality

 „V novom školskom roku by mali riaditelia prísnejšie dbať na odbornú garanciu preventívnych aktivít a programov“, tvrdí minister školstva Juraj Draxler. Upozorňuje, že prípadné prednášky a cvičenia od extrémistických organizácií môžu vážne ohroziť osobnostný vývoj detí a žiakov. „Chcel by som požiadať riaditeľov, aby dali veľký pozor na to, koho vpustia k deťom do tried a v prípadne branných cvičení spolupracovali najmä s našou armádou,“ vyzýva šéf rezortu.

Čo priniesla novela školského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej „školský zákon“) nadobudla účinnosť 1. septembra 2015.

Zriaďovatelia škôl dostanú silnejšie kompetencie pri voľbe riaditeľov

Kategória: Aktuality

Zriaďovateľ verejnej školy získa od septembra kompetenciu dvakrát nesúhlasiť s nomináciou rady školy na riaditeľa. Vyplýva to z novely školského zákona z dielne ministerstva školstva, ktorú v stredu 22. júla podpísal prezident SR Andrej Kiska. TASR o tom dnes informovala Kancelária prezidenta SR.

Využitie merania pridanej hodnoty vo vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Merania tzv. pridanej hodnoty vo vzdelávaní sú v zahraničí často využívaným nástrojom kvantitatívnej evalvácie vzdelávacích inštitúcií a pedagogických pracovníkov. Od júna 2015 majú výsledky získané meraním pridanej hodnoty k dispozícii aj riaditelia stredných škôl na Slovensku. Školy tak majú možnosť dozvedieť sa, aký vzdelanostný pokrok v predmete slovenský jazyk a literatúra dosiahli ich žiaci od Testovania 9 v porovnaní so žiakmi ostatných škôl. 

Prítok absolventov na úrady práce nebol v júni vyšší ako po iné roky

Kategória: Aktuality

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku po sezónnom očistení klesla v júni o 0,02 percentuálneho bodu (p.b.) na 11,62 %. Rovnakým nepatrným tempom klesla aj celková miera nezamestnanosti, a to na úroveň 13,25 %. Sezónne neočistená miera nezamestnanosti medzimesačne v júni vzrástla o 0,07 p.b. na 11,55 %.

Štátna školská inšpekcia plánuje obsadzovať miesta školských inšpektorov

Kategória: Aktuality

ŠŠI informuje predovšetkým odbornú verejnosť, že plánuje obsadzovať miesta školských inšpektorov v školských inšpekčných centrách po celom Slovenku. Školských inšpektorov hľadajú školské inšpekčné centrá v Trnave, v Trenčíne, v Nitre, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Prešove, v Košiciach. Školských inšpektorov pre stredné školy hľadá aj ústredie ŠŠI v Bratislave – oddelenie metodických činností a tvorby inšpekčných stratégií.

Priebežne dopĺňame archív časopisu

Kategória: Aktuality

Aj archívne čísla časopisu Manažment školy v praxi obsahujú zaujímavé príspevky. Ponúkame v nich aj dnes aktuálne témy: 

A. Kiska: Duálne vzdelávanie je presne ten systém, ktorý potrebujeme

Kategória: Aktuality

Andrej Kiska pripomenul, že Slovensko v súčasnosti čelí veľkej výzve, pretože mnohé firmy už dnes nevedia získať na voľné pracovné miesta zamestnancov s potrebnou kvalifikáciou. So slovensko-rakúskym projektom duálneho vzdelávania s názvom Mladé hviezdy sa 13. júla v rakúskej firme Miba Steeltec, s.r.o., vo Vrábľoch prišiel oboznámiť slovenský prezident Andrej Kiska spolu s rakúskym prezidentom Heinzom Fischerom. 

IUVENTA v lete otvára brány, chystá rozprávky aj divadlo

Kategória: Aktuality

Každý štvrtok a piatok bude návštevníkov lákať do areálu na Búdkovej ulici zaujímavý program. Od 16. júla štartuje Letná literárna univerzita pre deti – čítanie s pánom Mrkvičkom a počas piatkov, od 17. júla, pravidelné divadelné predstavenia.

Študenti a učitelia budú mať lacnejšie pôžičky

Kategória: Aktuality

Vysokoškolskí študenti a pedagógovia v materských, základných či stredných školách môžu v akademickom roku 2015/2016 žiadať od Fondu na podporu vzdelávania pôžičku s nižšou úrokovou sadzbou. Z predchádzajúcej úrovne 3,19 percenta sa znížila na 2,07 percenta.

Stretnutie zástupcov centier voľného času

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež v spolupráci so štátnou tajomníčkou, sekciou regionálneho školstva, odborom legislatívy a aproximácie práva a Asociáciou centier voľného času SR, dňa 25. júna 2015 zorganizovalo v Bratislave pracovné stretnutie zriaďovateľov centier voľného času a riaditeľov centier voľného času.

Teach for Slovakia 2015

Kategória: Aktuality

7. júla 2015 v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR odštartoval už druhý ročník prestížneho medzinárodného programu Teach for Slovakia. Medzinárodný program je založený na koncepte globálnej iniciatívy Teach for All. Funguje v 36 krajinách sveta. Jeho misiou je podporiť špičkových absolventov, aby sa stali efektívnymi a inšpiratívnymi lídrami, ktorí pomôžu naplniť víziu: "Aby raz všetky deti mali vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť".

Riešenia hľadali riaditelia centier spolu s VÚDPaPom

Kategória: Aktuality

Nejednotnosť dokumentácie, diagnostických testov, absencia centrálneho metodického usmernenia – toto sú v súčasnosti najzávažnejšie problémy psychologického, pedagogického a výchovného poradenstva a prevencie. Zhodlo sa na tom viac ako 120 vedúcich zamestnancov štátnych aj súkromných poradenských zariadení na júnovom seminári Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP).

Informácie pre predmetové maturitné komisie – ukončovanie štúdia na SŠ

Kategória: Aktuality

S účinnosťou od 1. septembra 2015 nadobudne účinnosť vyhláška 113/2015 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách. Vyhláška mení a dopĺňa vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

III. medzinárodná konferencia o transformácii odborného vzdelávania a prípravy

Kategória: Aktuality

V dňoch 18. a 19.júna sa v priestoroch SÚZA v Bratislave konala v poradí už tretia medzinárodná konferencia venovaná problematike transformácie odborného vzdelávania a prípravy. Záštitu nad podujatím prevzal ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia MŠVVŠ SR, MPSVaR SR, MH SR, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, zástupcovia vyšších územných celkov, stavovských organizácií a stredných odborných škôl.

ASFEU mení názov

Kategória: Aktuality

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ mení od 1. júla 2015 svoj názov. S účinnosťou od 1. 7. 2015 dochádza na základe Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine ASFEU k zmene názvu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) na nový názov Výskumná agentúra, so skráteným názvom„VA“.  

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk